OGŁOSZENIA XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8 X 2017 r.

WPROWADZENIE: Każdy człowiek chce być kochany, szanowany, akceptowany. Chce doświadczyć miłości na sobie i ją okazać innym. Odrzucenie i pogarda, to odpowiedź negatywna – bardzo bolesna. Stajemy przed Bogiem jako ukochana przez Niego winnica – Kościół. Mając na uwadze nasze słabości, grzechy na początku tej EUCHARYSTII szczerze przeprośmy…

KALENDARIUM:
9 X – Bł. Wincentego Kadłubka, bp.,
12 X – Bł. Jana Beyzyma, prb.,
13 X – Bł. Honorata Koźmińskiego, prb.,
14 X – Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dz.,

1. Dzisiaj XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – II niedziela zapraszamy na czuwanie modlitewne w intencji Ojczyzny po Mszy św. o godz. 18.00 – prowadzą członkinie Żeńskich Kół Różańcowych. Przez cały dzień z racji obchodów XVII Dnia Papieskiego w różnych miejscach miasta mamy okazję złożyć ofiarę na Fundusz Papieski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
2. Dziś ostatni dzień zapisów młodzieży ponadgimnazjalnej do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Pierwsze spotkanie dla kandydatów odbędzie się w piątek – 20 X o godz. 19.00.
3. 13 X uroczyste Nabożeństwo Fatimskie – ostatnie w roku Jubileuszu 100-lecia Objawień Fatimskich. Zapraszamy na godz. 19.00 – fatimski Różaniec Pokutny /z tej racji nie będzie tego dnia różańca po Mszy św. o godz. 18.00 – zapraszamy na godz. 19.00/. Intencje można składać w zakrystii lub u ks. Jakuba.
4. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego odmawiania różańca w niedziele i święta na godz. 17.30, w dni powszednie na godz. 18.25; Dla dzieci różaniec we wtorek i czwartek o godz. 16.30.
5. W najbliższą sobotę – 14 X – wypada Dzień Edukacji Narodowej. Polećmy w tym dniu naszych pedagogów: zarówno tych, których już nie ma wśród nas – prosząc dla nich o życie wieczne, jak i tych, którzy przemierzają drogę do domu Ojca, aby dobry Bóg obdarzał ich swoim błogosławieństwem i swoimi łaskami.
6. Za tydzień – 15 X – dla Instytutu Statystyki odbędzie się liczenie wiernych odbywających praktyki niedzielne: udział we Mszy św. i przyjęcie Komunii św.
7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 w naszym kościele odbędzie się przedstawienie: „Objawienia Fatimskie”. Nabożeństwo różańcowe odbędzie się po Mszy św. o godz. 18.00.
8. Chór „Albertinum” istniejący przy naszej parafii w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia. Pierwsza próba odbyła się 11 X 1997 r. dlatego 11 X na godz. 18.00 – w środę zapraszamy na wspólną modlitwę za zmarłych chórzystów, jak również w intencji byłych i obecnych członków naszego chóru.
9. 12 X 2017 r. odbędzie się w Sali św. Jana Pawła II /pod kaplicą św. Alberta/ spotkanie z dr hab. Tomaszem PANFILEM pt.: „Esbecy i wichrzyciele. Z dziejów podważania ustroju i spraw opozycyjnych”. Zaprasza puławski Zarząd NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.
Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY, są do nabycia. W NIEDZIELI możemy przeczytać: „Między Częstochową a Pompejami” – wywiad z biskupem Pompejów; „Święty z popiołów” – o bł. Bartolo Longo; „Ukochana święta O. Pio – Gemma Galgani”. W dodatku lubelskim: „Bogu i Ojczyźnie” – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; „Rzymskie rekolekcje lubelskich kapłanów”. GOŚĆ NIEDZIELNY proponuje: „Gdy twoje dziecko traci wiarę” – temat numeru; „Stygmatyczka z Lukki” – św. Gemma Galgani. A w dodatku lubelskim: „Powierzyli Jej wstęp w dorosłe życie” – maturzyści na Jasnej Górze. Jest także: PRZEWODNIK KATOLICKI i LIST DO PANI. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.