INTENCJE 6 XI – 12 XI 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 6 XI –
7.00 – + Greg. /6/ Marian SZCZEPANIAK
18.00 – + Kamil Gładysz /1 r.śm./.
18.00 – + Henryk Pacek /15 m. po śm./.
18.00 – + Maria Gruchalska /of. koleżanki i koledzy z pracy/.

WTOREK – 7 XI –
7.00 – + Greg. /7/ Marian SZCZEPANIAK.
7.00 – Z prośbą o potrzebne łaski dla Wojciecha i Marcina /of. babci/.
19.00 – O Boże błog. i łaski dla Andrzeja /w 40 r. ur./ oraz dla Iwony i Andrzeja /w 5 r. ślubu /.
18.00 – + Jan; zm. z rodz. Makuch i Osińskich.

ŚRODA – 8 XI –
7.30 – + Greg. /8/ Marian SZCZEPANIAK.
18.00 – + Wiesław Sarna /20 r.śm./.
18.00 – + Alina Goluch /22 r.śm./.
18.00 – ZBIOROWA:
/O błog. Boże i zdrowie dla: Anny, Beaty, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Ireny, Zofii, Genowefy, Agnieszki, Joanny,
Marka, Stanisława, Zbigniewa, Andrzeja, Jarosława, Tomasza i ciężko chorych parafian/.
/O błog. Boże i opiekę M. B. dla bezrobotnych, bezdomnych i potrzebujących pomocy/.
/O błog. Boże i zdrowie dla Michała Ćwikło/.
/O błog. Boże i zdrowie dla Kornela/.
/+ Helena Mikus /20 r.śm./.
/+ Zofia Woźniak /2 r.śm./.
/+ Zm. z rodz. Chruścików; Giszczaków; Figlów; Stępniaków; ks. Luniak; ks. Gryta.
CZWARTEK – 9 XI –
7.00 – + Greg. /9/ Marian SZCZEPANIAK.
18.00 – + Janina Wójcik /24 r.śm./.
18.00 – + Grzegorz Grzelak.
18.00 – + Kazimierz Goliszek /38 r.śm./.

PIĄTEK – 10 XI –
7.00 – + Greg. /10/ Marian SZCZEPANIAK
18.00 – + Aleksander /10 r.śm./; zm. z rodz. Iwonów, Maruszaków, Wysockich i Ziomków.
18.00 – + Henryk Kosior /10 r.śm./.
18.00 – + Stanisław Ptaszyński /50 r.śm./; Weronika Ptaszyńska; zm. z rodz. Ptaszyńskich.

SOBOTA – 11 XI –
7.00 – + Greg. /11/ Marian SZCZEPANIAK.
18.00 – O Boże błog. i łaskę wiary, dary Ducha św. i opiekę M. B. dla Katarzyny /w r. ur./.
18.00 – Za wstawiennictwem M. B. Bolesnej prosimy o łaskę życia wiecznego dla zm.
Członków Kółek Różańcowych z naszej parafii.
18.00 – + Marian i Feliksa Wrótniak; Tadeusz i Genowefa Ponachajba; Teresa Kołodziej.

XXXII NIEDZIELA ZWYKLA – 12 XI 2017

7.30 – + Greg. /12/ Marian SZCZEPANIAK.
9.00 – + Helena i Edward Bilińscy; Michał Pawlik.
9.00 – + Jerzy Mańkowski /14 r.śm./; Teodor, Aniela, Krystyna.
9.00 – + Marianna /4 r.śm./; Henryk.
10.30 – + Edward; za rodziców /obydwu stron/ i zm. rodzeństwo.
10.30 – + Grażyna Tomasińska /6 r.śm./; zm. z rodziny.
10.30 – + Helena Grzybowska /1,5 m. po śm./.
12.00 – ZA PARAFIAN i za WSPÓLNOTĘ NASZEGO MIASTA w rocznicę
nadania miastu Patrona św. BRATA ALBERTA – ks. Bp Artur Miziński.
16.00 – + Wiesław Podhajny /18 r.śm./; zm. z rodz. Prażanowskich i Hałaszewskich.
18.00 – + Joanna /15 r.śm./ i zm. z rodziny.