OGŁOSZENIA XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 XI 2017 r.

WPROWADZENIE: Zgromadzeni na EUCHARYSTII, na którą zaprosił nas Bóg, chcemy Go pokornie prosić o łaskę świadomego spotkania z Nim „tu i teraz”. Pomaga nam w tym dzisiaj nasz PATRON – ŚW. BRAT ALBERT – którego rocznicę kanonizacji i ustanowienia Patronem naszego miasta dzisiaj obchodzimy. Byśmy byli zdolni na przyjęcie tego daru, który za pośrednictwem Patrona daje nam Pan oczyśćmy najpierw nasze serca…

KALENDARIUM:
13 XI – Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, pierwszych mm. Polski.,
17 XI – Św. Elżbiety Węgierskiej, z.,
18 XI – Bł. Karoliny Kózkówny, dz., m.,

1. Ojciec św. do Polaków: „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W najbliższą niedzielę z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, już po raz dziewiąty będziecie obchodzili w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, wspierając duchowo i materialnie braci i siostry na Bliskim Wschodzie. Niech wasze modlitwy i ofiary będą dla nich konkretną pomocą i znakiem łączności ze wszystkimi, którzy cierpią dla imienia Chrystusa na całym świecie. Wam tu obecnym i waszym bliskim, szczególnie redakcji i słuchaczom Radia Katowice, które obchodzi w tym roku 90-lecie swego istnienia, z serca błogosławię” – powiedział FRANCISZEK.

2. Dzisiaj XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – Ofiary zebrane dzisiaj do puszki przeznaczone są na , a ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na budownictwo sakralne. Po Mszy św. o godz. 18.00 dzisiaj czuwanie modlitewne w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Kółek Różańcowych – mężczyzn.

3. W ramach ROKU ŚW. ALBERTA zapraszamy serdecznie na EUCHARYSTIĘ o godz. 12.00 – której będzie przewodniczył ks. Bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Będzie celebrował w towarzystwie kapłanów, którzy obchodzą 45 rocznicę święceń kapłańskich. Spotkanie w rocznicę kanonizacji i ustanowienia Patronem Miasta ŚW. BRATA ALBERTA. W godzinach od 15.00 do 18.00 zapraszamy na spotkanie albertyńskie na Skwer Niepodległości, które będzie połączone ze zbiórką darów na rzecz Schroniska im. św. Brata Alberta w Puławach. Będzie ciepła zupa i grill oraz dzielenie się chlebem Św. Br. Alberta. W zamian prosimy o przyniesienie żywności z długim terminem ważności, kosmetyków, środków czystości. Można przyjść na chwilę dłuższą lub krótszą, ale pokażmy naszą solidarność wyrażającą się w trosce o bliźniego: chorego, samotnego, opuszczonego, ubogiego duchowo i materialnie.

4. Modlimy się w listopadzie o godz. 17.30 modlitwą różańcową za zmarłych, których imiona wypisane są na kartkach wypominkowych. Serdecznie zachęcamy do wypełnienia /czytelnym pismem/ i złożenia kart na tacę, lub przekazanie kapłanowi. Zapraszamy na modlitwę zgodnie z datą wypisaną na kartce.

5. Przypominamy o wyborach do Rady Duszpasterskiej, które zapowiedział ks. Arcybiskup. Od dzisiaj mamy możliwość wskazać nazwiska kandydatów na radnych. Należy wypisać nazwisko lub nazwiska na kartce i wrzucić do przygotowanej urny przy wyjściu z kościoła. Ostateczny termin składania kandydatur na Radnych mija – 19 XI.

6. Za tydzień – w przyszłą niedzielę – będziemy gościć Ojca ze zgromadzenia ks. Oblatów, który przybędzie do nas głosić Słowo Boże i przywiezie kalendarze misyjne na rok 2018.

7. Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY, są do nabycia. W NIEDZIELI możemy przeczytać: „Poczuć się jak dziecko w objęciach Ojca” – naucza Papież; „Jak żyć po bierzmowaniu” – sympozjum; „Ocalmy chrześcijan” – w Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym; „Na drodze do Niepodległości” – temat numeru; w dodatku lubelskim: „Spotkanie ze świadkiem Świętości” – Abp Mokrzycki w Puławach; „Po śladach św. Jana Pawła II”. GOŚĆ NIEDZIELNY proponuje: „Skromność uczniów Jezusa” – mówi Papież; „Tsunami zła” – o cierpieniu na Bliskim Wschodzie; „Świątynia naszej wolności” – 99 rocznica Niepodległości; „Niewygodny głos nienarodzonych” – o obronie życia”; a w dodatku lubelskim: „Jesteśmy blisko źródła” – Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny w Lublinie; „Jak wejść, żeby nie wyjść” – o przygotowaniu do bierzmowania; „Świątynia zjednoczenia” – nowy kościół w Bochotnicy. Mamy także pisma: LIST do PANI /pismo dla kobiet/; NASZA DROGA /dla młodzieży/ oraz PRZEWODNIK KATOLICKI, a w nim: „ARCYBISKUP i normalność” – nowy Pasterz w Łodzi; „Nawrócenie na niedzielę” – święty Dzień; „Gdy wybuchła Polska” – temat numeru; „Wyrwane z niewoli ISIS” – o zniewolonych kobietach mówi S. Hatune Dogan. Zachęcamy do nabywania i czytania książek i prasy katolickiej.
7. Modlitwa za zm.: + Zenon JESIONEK.