OGŁOSZENIA – CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA /XXXIV Niedziela zw./ – 26 XI 2017 r.

WPROWADZENIE: Nasze uczestnictwo w dzisiejszej EUCHARYSTII wyraża nasze pragnienie, by Jezus Chrystus Król był naszym Panem w każdej płaszczyźnie naszego życia. A On mówi do nas: jestem obecny w najmniejszym, potrzebującym, spragnionym, a wy wspomóżcie Mnie! Niech słuchanie Słowa Bożego buduje naszą wiarę i otwiera nasze oczy na potrzeby drugiego człowieka, każdego człowieka. Za to, że często nie zauważamy potrzebujących i za wszystkie grzechy przeprośmy i prośmy o wybaczenie…
KALENDARIUM:
30 XI – ŚW. ANDRZEJA, Ap.,
2 XII – Bł. Rafała Chylińskiego, prb.,
1. „Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiejsza katecheza uświadamia nam, że Chrystus pozostaje z nami w tajemnicy Eucharystii. Jest naszym pokarmem i napojem zbawienia. Przyjmujmy Go często w Komunii świętej, adorujmy Go w tabernakulach i w naszych sercach. Służmy Mu w braciach, by wraz z nimi budować nową wspólnotę ludzką, bardziej sprawiedliwą i braterską. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział FRANCISZEK.
2. Dzisiaj UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – XXXIV niedziela zwykła – święto Patronalne Akcji Katolickiej. Ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na potrzeby Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. W imieniu ks. Rektora, profesorów i alumnów składamy wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.
3. O godz. 12.30 dzisiaj w parafii Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem Pasterza Archidiecezji – Ks. abpa Stanisława Budzika, będzie odprawiona Msza św. z racji Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.
4. Jutro na godz. 18.00 na Mszę św. zapraszam wszystkich łączników. Po Mszy św. poświęcimy i będzie możliwość pobrania opłatków świątecznych. Rozpoczynamy doręczanie opłatków do naszych rodzin.
5. Za tydzień I NIEDZIELA ADWENTU – rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Przez cały Adwent odprawiamy Msze św. zwaną: RORATY – w środy i soboty o godz. 6.00. W niedziele także będzie Msza św. o godz. 6.00 /począwszy od przyszłej niedzieli/, a następna o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy – szczególnie dzieci z lampionami i rodziców.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele koncert słowno-muzyczny „Być dobrym jak chleb” w wykonaniu: Jerzy Zelnik – aktor, Sylwia Strugińska – sopran, Robert Grudzień – organy, według scenariusza Anny Drela. Serdecznie zapraszamy.
7. Przypominamy o wyborach do Rady Duszpasterskiej. Dzisiaj publikujemy listę osób zgłoszonych przez wiernych na kandydatów na radnych. Jednocześnie informujemy, że głosowanie według zasad zawartych w regulaminie wyborów, odbędzie się za tydzień – 3 XII 2017 r. – w niedzielę i potrwa jeden dzień. Ogłoszenie wyników wyborów nastąpi tydzień później – w kolejną niedzielę – 10 XII 2017 r. /Dokładne informacje na temat głosowania na tablicy ogłoszeń/.
8. Dzisiaj 25 Wielka Uliczna Zbiórka Darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę zainicjowanej przez Radio Lublin. Nie prowadzi się zbiórki pieniędzy.
9. Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY, są do nabycia. W NIEDZIELI możemy przeczytać: „I Światowy Dzień Ubogich” – Papież FRANCISZEK z ubogimi; „CHRYSTUS KRÓL” – temat numeru; „Edukacja seksualna czy wychowanie?” – z cyklu: Rodzina; „W słowie i obrazie” – w 100 r. śmierci św. Alberta”; „Wesprzyj fundusz św. Brata Alberta”. W niedzieli młodych: „Szansa na relację z Bogiem”, a w dodatku lubelskim: „Kierunek Panama”; „Bez chrześcijaństwa nie ma Polski”. GOŚĆ NIEDZIELNY proponuje: „Właściwy obraz Boga”; „Czym jest modlitwa” – z nauczania Papieża; „FRANCISZEK jedzie do Azji” – Bangladesz i Birma; „Boże, co ja tu robię?” – o posłuszeństwie; „To nie teatr” – o Liturgii; a w dodatku lubelskim: „Sutanna przypomina, kto was powołał” – obłóczyny w Seminarium Duchownym; „Jak nie utonąć” – o Nowej Ewangelizacji. Mamy także pisma: MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY /pismo dla dzieci i rodziców/; NASZA DROGA /dla młodzieży/; LIST do PANI oraz PRZEWODNIK KATOLICKI, a w nim: „Ewangelia się nie myli” – mówi S. Chmielewska; „Nacjonalizm niszczy naród” – 11 listopada; „Jesień w koloratce” – o starości; „Byłam komunistką” – mówi Anna z Armenii. Zachęcamy do nabywania i czytania książek i prasy katolickiej.
10. Modlitwa za zm.: + Waldemar PIETRAS; + Anna PIONKA.
11. Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.