Porządek wizyty duszpasterskiej w parafii Św. Alberta: Rok 2018.

Czwartek 28 XII 17 r. – ul. Żeromskiego: 11, 16, 21, 23, 25; od godz. 15.30.
Piątek 29 XII – ul. Żeromskiego: 24, 24A; Partyzantów 40, 42, 48; od godz. 15.30.
Sobota 30 XII – ul. Partyzantów /domki/; Żeromskiego /domki/; Sieroszewskiego
/domki/; Sienkiewicza /domki/; Słowackiego /domki/
i Kochanowskiego 12 i /domki/ od godz. 10.00.

Wtorek 2 I 18 r. – ul. Sienkiewicza: 6, 7, 9.
Środa 3 I 18 r. – ul. Sienkiewicza: 10, 11, 12, 15, 17.
Czwartek 4 I 18 r. – ul. Sienkiewicza: 11A, 13, 19, 21.

Poniedziałek 8 I – ul. Partyzantów: 25, 39b, 41, 41a; Hauke-Bosaka i Bema /cała/;
Kościuszki: 2, 2a;
Wtorek 9 I – ul. Kościuszki: 6, 12, 14, 19; Kruka: 3. 9A.
Środa 10 I – ul. Kościuszki 5A, 5B i /domki/; Dąbrowskiego /cała/;
ul. Sowińskiego i Kruka /domki/ i Mickiewicza /domki/;
Czwartek 11 I – ul. Słowackiego 20, 22, 24/26; Mickiewicza: 1, 16 i 26.
Piątek 12 I – ul. Kraszewskiego 5, 7, 14 i /domki/; Kochanowskiego 16 i 19.
Sobota 13 I – ul. Południowa, Poprzeczna Środkowa, Krótka, Okrzei
Chmielowskiego, Tuwima, Kniaźnina i Reja.

Poniedziałek 15 I – ul. Arciucha; Żyrzyńska, Grzegorzewskiej; 1000-lecia;
Orzeszkowej /i boczne/; Konopnickiej i Reymonta.
Wtorek 16 I – ul. Sieroszewskiego: 5, 8, 9, 11, 12 i 13.
Środa 17 I – ul. Sieroszewskiego: 18, 21, 23, 29, 34, 36, 40, 42 i 48.
Czwartek 18 I – ul. Sieroszewskiego: 50. 52. 54. 54A; Reymonta 1, 3 i 27.
Piątek 19 I – ul. Kaniowczyków: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 8, 9A.
Sobota 20 I – ul. Kaniowczyków: 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26
i /domki: 13 i 28/.

Poniedziałek 22 I – ul. Norwida: 15, 17, 19, 21, 23, 24 i 25.
Wtorek 23 I – ul. Norwida: 26, 27, 28, 29, 31, 33.
Środa 24 I – ul. Norwida: 35, 39, 41, 43, 45, 47; ul. Lubelska 27 /i domki/.
Czwartek 25 I – ul. Lubelska: 29, 31, 33 i wszystkie rodziny pominięte, zgłoszone do
kancelarii.