INTENCJE 1 I – 7 I 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 1 I 2018 – ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI.
7.30 – + Marianna i Ignacy Kamola; zm. z rodz. Kamolów i Karmanów.
9.00 – + Zenona Babut /8 r.śm./; Józefa, Franciszek Poleszak; Ignacy, Helena Babut.
10.30 – + Stanisław, Janina, Wiesława, Stanisław Zbigniew, Zygmunt i zm. rodz Zielonka.
12.00 – ZA PARAFIAN.
16.00 – + Henryk /34 r.śm./, Michalina; zm. z rodz. Świeżek.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących
z naszej parafii.

WTOREK – 2 I 2018 –
7.00 – + Genowefa KLOC /30-sty/.
7.00 – + Władysław Semla /of. Elżbiety Bogusz/.
7.00 – + Józef Sola /of. brata Lucjana z rodziną/.
18.00 – + Stanisław /38 r.śm./, Edwarda /k/, Jan, Paweł z rodz. Kowalskich.

ŚRODA – 3 I 2018 –
7.00 – + Zofia, Edward, Agnieszka; zm. z rodz. Stawowy.
7.00 – + Józef Sola /of. rodziny Kowol/.
7.00 – + Zygmunt Zubel /of. sąsiadów z bloku przy ul. Norwida 25/.
18.00 – ZBIOROWA:
/O błog. Boże i zdrowie dla: Anny, Beaty, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Ireny, Zofii, Genowefy, Agnieszki, Joanny, Kasi,
Stanisława, Zbigniewa, Andrzeja, Jarosława, Tomasza i ciężko chorych parafian/.
/O błog. Boże i opiekę M. B. dla bezrobotnych, bezdomnych i potrzebujących pomocy/.
/O błog. Boże i zdrowie dla Michała Ćwikło/.
I CZWARTEK /miesiąca/ – 4 I –
7.00 – + Jan Pożarowszczyk /2 r.śm./.
7.00 – + Andrzej Świtalski /1 r.śm./.
7.00 – + Józef Sola /of. syna Krzysztofa z rodziną/.
18.00 – + O powołania kapłańskie i zakonne i za pracujących kapłanów.
I PIĄTEK /miesiąca/ – 5 I –
7.00 – + Krystyna Duma /13 r.śm./.
7.00 – + Alina Goluch /z racji urodzin/.
7.00 – + Zygmunt Zubel /of. rodziny Sola/.
18.00 – O Boże błog. dla Ojczyzny, dla rządzących, by mądrze i sprawiedliwie budowali
przyszłość Narodu.
18.00 – + Katarzyna, Stanisław Wicha, Franciszka Podkowik ; zm. z Wichów i Podkowików.
I SOBOTA /miesiąca/ – 6 XII – OBJAWIENIE PAŃSKIE.
7.30 – W intencji wynagradzającej Maryi Niepokalanej za wszystkie grzechy.
9.00 – + Franciszek, Marianna, Czesław, Ryszard, Maria z rodz. Piotrowskich.
9.00 – + Stefania, Józef Pękala; Anna, Ireneusz Kozak.
10.30 – O błog. Boże dla Michała /w 15 r. urodzin/.
12.00 – + Władysław Semla /30-sty/.
18.00 – + Bronisław Błaszczyk /22 r.śm./.
18.00 – + Marian Mania.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 7 I 2017 r.
7.30 – + Kazimierz Frycz.
9.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę M. B. dla Anny i Piotra /w 40 r. ślubu/.
9.00 – + Krzysztof Pasek /3 r.śm./.
9.00 – + Stanisława, Jan, Szymon, Józefa, Julianna, Michał Wrótniak.
10.30 – + Tadeusz Lejmanowicz /1 r.śm./.
10.30 – + Edward Rybkowski /20 r.śm./.
10.30 – + Jan Krakowiak /1 r.śm./.
12.00 – ZA PARAFIAN.
16.00 – Za młodych, by podejmowali trafne decyzje wyboru drogi życiowej w oparciu o Boże
przykazania.
18.00 – + Henryk Pacek /17 m. po śm./.