OGŁOSZENIA VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 II 2018 r.

WPROWADZENIE: Przychodzimy dzisiaj do Jezusa jak bohater dzisiejszej Ewangelii, trędowaty, by podobnie jak on prosić z wiarą: „Jeżeli chcesz możesz mnie oczyścić”. Jezus pragnie nas uzdrawiać, oczyszczać i przemieniać w czasie naszego liturgicznego zgromadzenia – EUCHARYSTII. Pozwólmy więc, by w tym sakramencie Jezus przybył do nas, ale najpierw wyznajmy przed Nim, co jest naszym duchowym trądem, naszym grzechem i słabością i prośmy Go o wybaczenie…

KALENDARIUM:
14 II – ŚRODA POPIELCOWA.

1. „Witam serdecznie obecnych na tej audiencji Polaków. Uczestnicząc w mszalnej liturgii słowa, pamiętajmy zawsze o nakazie misyjnym, jaki Pan Jezus powierzył apostołom i każdemu z nas: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Umocnieni Eucharystią i „Dobrą Nowiną”, bądźcie wiarygodnymi świadkami Chrystusa w waszych rodzinach, wspólnotach, w miejscach pracy, na uczelniach, w codziennych i wyjątkowych zdarzeniach życia. Z serca wam błogosławię” – powiedział papież FRANCISZEK do pielgrzymów polskich.

2. Dzisiaj VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 II 2018 r. – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO – modlimy się w intencji wszystkich chorych naszej parafii i posługujących /opiekunów/ chorych – II niedziela miesiąca: po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na czuwanie modlitewne w intencji Ojczyzny. Przewodniczą członkowie Rycerstwa Niepokalanej. Ofiary zbierane do puszki w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na „FUNDUSZ WSCHODNI”. Natomiast w przyszłą niedzielę ofiary, które zbierzemy na tacę będą przeznaczone na potrzeby Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
3. Dzisiejsza liturgia przypomniała nam, że są choroby utrudniające bliskość z Bogiem. Pomocą dla nas w uzdrowieniu jest rozpoczynający się niebawem WIELKI POST, w którym przez praktyki wielkopostne: modlitwę, post i jałmużnę możemy wyjść z naszej choroby. Dzisiaj rozpoczynamy 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który obchodzony jest pod hasłem: „Wolni, bo trzeźwi”. Pamiętajmy w modlitwie.
4. Od roku 604 Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową, a od 1099 r praktykuje się w całym Kościele posypywanie tego dnia głów popiołem. W Środę Popielcową, która wypada w tym tygodniu zapraszamy na Mszę św. o godz.: 7.30, 9.00, 16.00 i 18.00.
5. W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły: jakościowy i ilościowy. Jakościowy – czyli wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych; ilościowy, czyli dwa posiłki skromne i jeden do syta. W Wielkim Poście obowiązuje również zakaz organizowania zabaw i uczestniczenia w nich.
6. W piątek zapraszamy wszystkich na godz. 17.00 na pierwszą w tym roku Drogę Krzyżową, natomiast w przyszłą niedzielę o godz. 17.30 rozpoczniemy śpiew Gorzkich Żali.
7. W najbliższą sobotę rozpoczynamy przygotowanie narzeczonych do małżeństwa /kurs przedmałżeński/. Wszystkich narzeczonych zapraszamy na godz. 18.45 do sali św. O. Pio.
8. Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY są do nabycia. W NIEDZIELI możemy przeczytać: „W intencji pokoju” – papież FRANCISZEK ogłosił 23 II dniem modlitw o pokój; „Lourdes – szpital Boga” – XXVI Światowy Dzień Chorego; „Odkłamywanie historii” – temat numeru; „Ogień Ewangelii” – 200-lecie św. Jana Marii Vianneya przybycia do Ars; a w dodatku lubelskim: „Hospicjum – godne życie; „Zobaczyć przyjaciela w Jezusie” – CARITAS dla dzieci. GOŚĆ NIEDZIELNY proponuje: „Nie” dla przemocy w imię religii” – naucza Papież; „Kościół przeciwko nacjonalizmowi” – patriotyzm, a nacjonalizm; „Serce w popiele”; – Środa Popielcowa; „Nadzieją Kościoła jest Chrystus” – wiara, Kościół; „Męczennica z ludu Czango”, „Sytuacje graniczne” – o męczennikach. W dodatku lubelskim: „Najważniejsze powołanie to miłość” – o Siostrach; „Miejsce, które łączy dwa światy” – o puławskim Hospicjum. Mamy także pisma: NASZA ARKA I NASZA ARKA /numer specjalny/; DROGA /dla młodzieży/; oraz LIST do PANI. Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej.
9. Modlitwa za zm.: + Marian KULA; + Ryszard DANIELAK.