OGŁOSZENIA I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 II 2018 r.

WPROWADZENIE: Współczesną „arką Noego”, gdzie możemy się schronić przed niszczycielskim potopem zła, jest Kościół Jezusa. Szafując świętymi znakami Bożej obecności i czułości, jakimi są sakramenty, umacnia nas on bowiem w walce z pokusami i grzechami. Przeżywaną dzisiaj niedzielę Wielkiego Postu możemy nazwać „niedzielą kuszenia Boga”. Przebywając czterdzieści dni na pustyni Jezus nie uległ żadnej z pokus. A my? Za naszą pychę i nieposłuszeństwo z głębi serca teraz przepraszajmy i prośmy Go o wybaczenie…
KALENDARIUM:
22 II – KATEDRY ŚW. PIOTRA, AP.,
1. „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś wchodzimy w okres Wielkiego Postu, czas wstrzemięźliwości, modlitwy i ofiarnej miłości. Gdy nasze głowy posypywane są popiołem, z wezwaniem „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, przygotujmy nasze serca do przeżywania tego czasu w jedności z cierpiącym Chrystusem, który przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupił nas, abyśmy wolni od grzechu mogli mieć udział w świętości samego Boga. Z serca wam błogosławię” – powiedział papież FRANCISZEK do pielgrzymów polskich w Środę Popielcową.
2. Dzisiaj I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 II 2018 r. – Ofiary, zbierane dzisiaj na tacę są przeznaczone na potrzeby Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Gościmy diakona, który głosi Słowo Boże i zbiera ofiary. Ks. Rektora w imieniu całej społeczności ofiarodawcom składa Bóg zapłać. O godz. 17.30 dzisiaj rozpoczniemy śpiew Gorzkich Żali.
3. Przez okres Wielkiego Postu do puszki z napisem JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA zbieramy ofiary na Wielkopostne Dzieło Pomocy, natomiast w przyszłą – II niedzielę Wielkiego Postu – będziemy zbierać ofiary do puszki na „Krajowy Fundusz Misyjny ”.
4. Przypominamy, że w Wielkim Poście jest zakaz organizowania zabaw i uczestniczenia w nich.
5. W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dzieci na godz. 16.30; dorosłych na godz. 17.00; młodzież – szczególnie kandydatów do bierzmowania – zapraszamy na godz. 18.45.
6. Trwa przygotowanie narzeczonych do małżeństwa /kurs przedmałżeński/. Wszystkich narzeczonych zapraszamy w sobotę na godz. 18.45 do sali św. O. Pio.
7. Wczoraj odbył się turniej piłki nożnej ministrantów. Nasi: lektorzy starsi zdobyli III miejsce; ministranci młodsi – II miejsce, a lektorzy młodsi – I miejsce i puchar ks. Dziekana. Na ręce ks. Mariusza – opiekuna składamy serdeczne gratulacje.
8. Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY są do nabycia. W NIEDZIELI możemy przeczytać: „Życie jest egzegezą Ewangelii” – naucza Papież; z woli papieża FRANCISZKA: 23 II dniem modlitw o pokój, a Polak papieskim ceremoniarzem; „Świadectwo z Cochabamby” – rok po śmierci Heleny Kmieć; „Polskie dzieci” – temat numeru: dziecko na celowniku; „Pamięci Zofii Kossak” – 50-lecie śmierci; a w dodatku lubelskim: „Pamięć o Pasterzu” – r.śm. abpa Życińskiego; „Człowiek nie jest na sprzedaż”. GOŚĆ NIEDZIELNY proponuje: „Możesz mnie oczyścić” – naucza Papież; „Wkrótce kanonizacja bł. Pawła VI” – papieża Soboru; „Ministerstwo ds. samotności” – utworzone w Wielkiej Brytanii; „Weź udział w mojej męce” – Wielki Post ze św. O. Pio; „Chiński złoty środek” – katolicy w Chinach. W dodatku lubelskim: „Są obywatelami tego kraju” – społeczeństwo; „Żaglowcem do Panamy” – na ŚDM; „Co wy właściwie wiecie o życiu księży” – książka „Rysopis kapłana”. Mamy także pisma: MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY /dla dzieci i rodziców/; CUDA i ŁASKI BOŻE; oraz PRZEWODNIK KATOLICKI – dwa numery – jeden opóźniony z ubiegłej niedzieli, a w nich: „Siła kryzysu” – o rodzinie; „PASTERZ o którym nie można zapomnieć” – BENEDYKT XVI. Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej.
9. Modlitwa za zm.: + Stanisław MECH; + Mieczysław GÓRECKI.