OGŁOSZENIA IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /Laetare/ – 11 III 2018 r.

WPROWADZENIE: Nasze niedzielne zgromadzenie eucharystyczne, okrywa jedną z najważniejszych prawd o tym, że: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3,16). To właśnie przeżywana przez nas EUCHARYSTIA pozwala nam dotknąć cudownego świata Bożej miłości. Otwórzmy więc serca poprzez szczery żal na wszelkie nieprawości i zaniedbania, byśmy mogli poznać smak życia wiecznego poprzez głębokie uczestnictwo w…
KALENDARIUM:
17 III – Św. Patryka, bp.,
1. „EUCHARYSTIA wyraża to wszystko, czego dokonujemy podczas celebracji eucharystycznej. Ponadto uczy nas ona pielęgnowania trzech postaw, które powinny być zawsze obecne w uczniach Jezusa: po pierwsze, nauczenia się abyśmy „zawsze i wszędzie składali dziękczynienie”, a nie tylko przy pewnych okazjach, gdy dobrze się układa; po drugie, czynienia z naszego życia daru miłości, wolnego i bezinteresownego; po trzecie: budowania konkretnej komunii w Kościele i ze wszystkimi. Zatem ta centralna modlitwa Mszy św. stopniowo nas wychowuje, abyśmy czynili z naszego życia «Eucharystię» – czyli dziękczynienie” – powiedział Papież podczas ostatniej audiencji.
2. Dzisiaj IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – II niedziela miesiąca: – Gorzkie Żale o g. 17.30. Dzisiaj rozpoczynamy wielką Nowennę w intencji Ojczyzny przed 100-leciem odzyskania Niepodległoś-ci. W każdą II niedzielę miesiąca będzie EUCHARYSTIA w intencji Ojczyzny o godz. 18.00, a potem – co jest zwyczajem naszej parafii – czuwanie modlitewne. /Dzisiaj przewodniczą panowie Kółek Różańcowych/. Serdecznie zapraszamy dzisiaj i w przyszłości wszystkich, którym Ojczyzna jest droga.
3. Chrystus ukazuje, że przyszedł do tych, którzy się źle mają. Dlatego daje nam święty czas rekolekcji. W naszej parafii rozpoczynamy je w najbliższy czwartek – 15 III o godz. 7.30. Przewodniczył nam będzie ks. dr Marcin Jarosław Zieliński. Spotkania w czwartek i piątek dla: dorosłych – g. 7.30, 16.00 i 18.00; dla dzieci starszych g. – 9.00; dla dzieci młodszych – g. 10.30; dla młodzieży – g. 12.00. Spowiedź w sobotę od g. 9.00, Msza św. dla chorych o g. 12.00. Wykorzystajmy czas rekolekcji do pogłębienia naszej wiary i oczyszczenia w sakramencie pokuty. Pamiętajmy na zakończenie rekolekcji /w niedzielę/ o wynagrodzeniu dla rekolekcjonisty i o produktach żywności na paczki świąteczne dla potrzebujących.
4. Z racji rekolekcji w tym tygodniu Droga Krzyżowa: tylko o godz. 17.00 /dla wszystkich/.
5. W przyszłą niedzielę – 18 III – harcerze będą rozprowadzać palmy wielkanocne. Środki z tej akcji zostaną przeznaczone na dofinansowanie wiosennych i letnich wyjazdów Za wsparcie serdecznie dziękujemy.
6. Przygotowanie narzeczonych do małżeństwa /kurs przedmałżeński/ trwa. Spotkania w sobotę o godz. 18.45 w sali św. O. Pio.
7. Trwa zbiórka ofiar na Wielkopostne Dzieło Pomocy JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA. Zbieramy także ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego /puszka/. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
8. Przypominamy, że jest wyjazd w Niedzielę Palmową na Archidiecezjalne Dni Młodzieży.
9. Powiatowy Urząd Pracy organizuje XIV Targi Pracy i Edukacji w dniu 21 III 2018 r. w godz. 10.00 – 13.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych. /informacje na tablicy ogłoszeń/.
10. Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY są do nabycia. W NIEDZIELI możemy przeczytać: „Pozwólmy Bogu pisać historię naszego życia” – 5. r. wyboru papieża FRANCISZKA – temat numeru; „Żeby dusza odżyła” – ekstremalna Droga Krzyżowa; „O kobietach”; „Za kulisami historii” – temat numeru; „70 lat Mazowsza” – ambasador polskiej kultury; a w dodatku lubelskim: „100 lat KUL JP”; „Niosą bliźnim Chrystusa” – o szafarzach; „Dwie Ojczyzny, jedna wiara” – o ks. inf. Pawłowskim. GOŚĆ NIEDZIELNY proponuje: „Krzyż jest pierwszym ołtarzem” – z nauczania Papieża; „Raban papieża FRANCISZKA” – 5 lat od wyboru – temat numeru; „Niedziela wolna i nasza”; „Uczmy się niedzieli” – o niedzieli bez handlu; „Ufam jak dziecko” – Wielki Post z Św. O. Pio; „Co wolno katechecie” – nowe przepisy. W dodatku lubelskim: „Historycy mogą być grupą bardzo niebezpieczną” – polityka i historia; „Koncert jak podróż do wnętrza Biblii” – 100-lecie KUL JP. Mamy także pisma: LIST do PANI oraz PRZEWODNIK KATOLICKI – a w nim: „Czego przez 5 lat nauczył nas FRANCISZEK” – 5 r. wyboru; „Wspomnienie Matki Kościoła” – teraz w całym Kościele; „Od chrztu do chrystianizacji”. Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej.
11. W ramach Nowenny w intencji Ojczyzny, którą dzisiaj podejmujemy, po każdej Mszy św. odmawiamy modlitwę do Św. Michała Archanioła.