OGŁOSZENIA XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 IX 2018 r.

WPROWADZENIE: Stańmy dziś z pokorą przy Chrystusowym ołtarzu. On potrafi dostrzec w nas najmniejszą iskierką dobra. To do każdego z nas On dziś powie: „Jeśli nie jesteś przeciwko Mnie – jesteś ze Mną”. Nie musimy się obawiać. On mimo naszych grzechów i słabości chce się z nami spotkać. Jego Słowo, Ciało i Krew nie są nagrodą dla doskonałych, ale pokarmem dla słabych. Skorzystajmy z tego pokarmu otwierając nasze serca na działanie Bożej łaski w tej EUCHARYSTII, na początku przepraszając…

KALENDARIUM:
1 X – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz., dK.,
2 X – Św. Aniołów Stróżów,
4 X – Św. Franciszka z Asyżu, z., diak.,
5 X – Św. Faustyny Kowalskiej, z.,

1 „Serdecznie witam wiernych z Polski. W sposób szczególny pozdrawiam dyrekcję generalną i funkcjonariuszy polskiej Służby Więziennej, którzy pielgrzymują do Rzymu z okazji stulecia istnienia. Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi w modlitwie podczas mojej podróży. Zachowując w sercu doświadczenie tej wizyty w krajach historycznie i duchowo związanych z Polską, zawierzam Matce Miłosierdzia z Ostrej Bramy was, wasze rodziny i waszą Ojczyznę. Z serca wam błogosławię! ” – powiedział Papież.
2 Dzisiaj XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? To pytanie staje u początku świadomego życia w wierze, na nie musi sobie odpowiedzieć każdy sam. Jeżeli jest moim Panem i Zbawicielem, to idąc przez życie, będę szedł za Nim. Gościmy dzisiaj Ojca ze zgromadzenia ks. Oblatów. Dziękujemy za przybycie, za wygłoszone Słowo Boże i życzymy błogosławieństwa Bożego i darów Ducha Św. w dalszej pracy na Niwie Pańskiej. Szczęść Boże.
3 Rozpoczyna się miesiąc październik /jutro/. Każdego dnia zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową po Mszy św. o godz. 18.00 /wyjątkowo w niedziele i święta o godz. 17.30/. Dzieci gromadzą się na różańcu we wtorek i czwartek o godz. 16.30. Wykorzystajmy ten czas by zgodnie z apelem fatimskim skierowanym przez Matkę Bożą do Dzieci wspierać ludzkość tą modlitwą. Kto nie może przyjść do świątyni zachęcamy do wspólnotowego odmawiania różańca w domu.
4 W tym tygodniu Wypadają pierwsze dni miesiąca: I czwartek – o godz. 18.00 modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne; I piątek – od 9.00 odwiedzamy chorych, spowiadamy: dzieci od godz. 17.00, a od godz. 17.30 dorosłych; I sobota – Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00 /będzie okazja do spowiedzi św./.
5 6 X – w sobotę – dzień imienin ks. bpa Artura Mizińskiego. Pamiętajmy w modlitwie o Solenizancie.
6 Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY są do nabycia. Mamy także PRZEWODNIK KATOLICKI. Przypominamy o podręcznikach do katechezy. Zapraszamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
7. Modlitwa za zm.: + Henryk WITKOWSKI; + Zygmunt SADZIKOWSKI; + Zygmunt WOLSKI.