OGŁOSZENIA XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 X 2018 r.

WPROWADZENIE: Bóg nie chce, żebyśmy byli sami, dlatego w każdą niedzielę gromadzi nas we wspólnocie. Duch Święty sprawia, że jesteśmy Kościołem, rodziną. I dzięki uczestnictwu w świętej tajemnicy EUCHARYSTII, my także się uświęcamy. Za chwilę oczyści nas Słowo Boże, a następnie umocni eucharystyczny Chleb – Ciało Pana. Najpierw jednak stańmy w prawdzie o sobie i przeprośmy…

KALENDARIUM:
7 X – M. B. RÓŻAŃCOWEJ,
13 – Bł. Honorata Koźmińskiego, prb.,

1. „…Abyśmy mogli ze swej strony namaścić naszych młodych darem proroctwa i wizji. Niech da nam łaskę, byśmy byli pamięcią działającą, żywą i skuteczną, która z pokolenia na pokolenie nie pozwala się stłumić i zniszczyć prorokom nieszczęść i kataklizmów ani też przez nasze ograniczenia, błędy i grzechy, ale jest w stanie znaleźć przestrzenie, by rozpalić serca i rozeznawać drogi Ducha. W tej postawie posłusznego nasłuchiwania głosu Ducha przybyliśmy ze wszystkich stron świata, po raz pierwszy włączając Chiny kontynentalne, wyrażając w ten sposób jedność kolegium biskupów z Następcą Piotra w Kościele powszechnym” – podkreślił papież Franciszek na rozpoczęcie Synodu”.

2. Dzisiaj XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – Jednym z największych problemów współczesnego świata jest świadome niszczenie małżeństwa, a przez to całej rodziny. Niestety wielu uczniów Chrystusa poprzez postawę milczenia daje ciche przyzwolenie życie w grzechu swoich bliskich, a tym samym na odrzucenie Bożego prawa.

3. Zapraszamy na modlitwę różańcową, w czasie której polecajmy Panu Bogu trudne sprawy naszej Ojczyzny, naszych rodzin i nas samych, a szczególnie grzeszników.

4. Za tydzień – w niedzielę – 14 X – obchodzić będziemy kolejny, XVIII Dzień Papieski; ofiary zbierane do puszek przed świątyniami i na ulicach będą przeznaczone na „Fundusz Papieski ” jako pomoc stypendialna dla uzdolnionej młodzieży.

5. Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY są do nabycia.
Mamy także pisma: MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY; oraz PRZEWODNIK KATOLICKI. Serdecznie polecamy.
Przypominamy o podręcznikach do katechezy. Zapraszamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

6. Modlitwa za zm.: + Małgorzata KALISZCZAK; + Stanisław WYSZYŃSKI; + Krzysztof Jan RZYMSKI i Ks. kan. Stanisław OBARA.