OGŁOSZENIA I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 III 2019 r.

WPROWADZENIE: Sercem przyjęta wiara ma moc odmienić nasze życie. Trwamy w czasie umacniania tej wiary, otwieramy nasze serca, nawracamy się do Pana, by wiara była obecna i dla nas ważna. Spotkamy dzisiaj Jezusa, oddającego się postowi i modlitwie na pustyni, który pokaże nam to, co najważniejsze w życiu: zaufanie Bogu i postępowanie według Jego Słowa. Prosząc Pana Boga o miłosierdzie nad nami, przepraszajmy teraz Ojca

KALENDARIUM:

  1. „Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Rozpoczynamy Wielki Post. Liturgia Środy popielcowej, zwłaszcza obrzęd posypania głów popiołem, uświadamia nam naszą przemijalność, potrzebę pokuty, postu i wyrzeczenia. Otwórzmy nasze serca i umysły, by właściwie odczytać sens naszego życia w świetle tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z serca błogosławię wam i waszym bliskim” – powiedział papież FRANCISZEK do Polaków.
  • Dzisiaj I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Żydzi przez 40 lat szli do Ziemi Obiecanej, Jezus 40 dni pościł na pustyni; i nam dany jest 40-stodniowy post, aby przemienić życie i pójść za Chrystusem. O godz. 17.30 rozpoczynamy śpiew Gorzkich Żali.
  • Jest to jednocześnie II niedziela miesiąca: po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na czuwanie modlitewne w intencji Ojczyzny. Przewodniczą członkowie Kółek Różańcowych żeńskich.
  • W najbliższy piątek Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.30; natomiast dla wszystkich – młodzieży i dorosłych o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.
  • Kurs przedmałżeński trwa –– tym razem zapraszamy wszystkich narzeczonych w sobotę – 16 III – do kościoła na godz. 18.00 na Mszę św. i konferencję rekolekcyjną.
  • Za tydzień bowiem o godz. 18.00 w sobotę – wigilię II niedzieli Wielkiego Postu – rozpoczynamy REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. W niedzielę Msze św. jak zawsze: na godz. 10.30 zapraszamy dzieci; młodzież na godz. 16.00, a dorosłych na pozostałe godziny /na 18.00 zapraszamy wszystkich, którzy nie zdążyli wcześniej – młodzież i dzieci/. Wszędzie są wyłożone foldery, a w nich szczegółowy program rekolekcji. Proszę folder wziąć za sobą do domu i tak zaplanować zajęcia, by był czas na rekolekcyjne spotkanie z Chrystusem każdego dnia. Zapraszamy.
  • Niepubliczne Przedszkole Jezusa Miłosiernego zaprasza dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Jest małe kameralne o profilu katolickim. Zapisy trwają cały rok /szczegóły na tablicy ogłoszeń/.
  • Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY są do nabycia. W NIEDZIELI możemy przeczytać: „Całe stworzenie potrzebuje nawrócenia” i „Wystrzegajmy się obmowy” – naucza Papież, Jego „Pontyfikat, który wciąż zaskakuje” – w 6 r. wyboru; „Czas ucieczki z więzienia grzechu” – Wielki Post – temat numeru; „Ambasadorzy Polskości nagrodzeni” – o Mazowszu. W dodatku lubelskim: „Młodzi w Kościele” – o nadchodzącym spotkaniu młodych w KUL; „My jesteśmy żołnierze wyklęci”. GOŚĆ NIEDZIELNY proponuje: „Czas nawrócenia” – z nauczania FRANCISZKA; „Droga Krzyża” – WIELIKI POST – temat Gościa; „Umartwienie, nie zmartwienie” – o duchowości; W dodatku lubelskim możemy przeczytać: „Potrzeba entuzjazmu” – 650 rocznica Unii Lubelskiej; „Zacznij od pragnienia modlitwy” – o przeżywaniu Wielkiego Postu; „Tutaj wzrastają święci” – kościół św. Piotra i Pawła w Lublinie. Mamy także pisma: LIST DO PANI, CUDA i ŁASKI BOŻE oraz PRZEWODNIK KATOLICKI, a w nim: „Szpital w sercu Afryki” – obietnica Papieża; „Ludzie ze stali” – o katechetach; „Katedra na sprzedaż” w Utrechcie w Holandii; „Drogowskazy nadziei” – o rekolekcjach. Zapraszamy do nabywania i czytania prasy.
  • Modlitwa za zm.: + Andrzej BIL – BIELECKI; + Tadeusz MORAWSKI.