O G Ł O S Z E N I A III NIEDZIELA W. POSTU – 24 III 2019 r.

WPROWADZENIE: My dziś, podobnie jak Mojżesz, po odprawieniu Rekolekcji wchodzimy na Ziemię Świętą. Każda EUCHARYSTIA jest dla nas miejscem spotkania z żywym Bogiem; jest czasem, w którym chce On przemawiać do naszych serc. W tym miejscu wszyscy jesteśmy wobec Niego równi i dzięki Jego Miłości stajemy się rodziną: braćmi i sistrami, każdy ważny jest dla Niego jednakowo. I tak samo każdy z nas potrzebuje Jego Miłosierdzia. Na początku więc uznajemy naszą grzeszność i przepraszajmy prosząc o Miłosierdzie…

KALENDARIUM:

25 III – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE,

  1. „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa. Jego troska o Świętą Rodzinę jest dla nas wymownym wzorem. Jak on, troszczmy się z miłością o Pana Jezusa, gdy przyjmujemy Go w Eucharystii, kiedy do nas mówi. Z taką samą miłością zwracajmy się do Maryi, prosząc o wsparcie i dobrą radę w codziennym życiu. Uczmy się od świętego Józefa zawierzenia Bogu, pokory, odwagi i posłuszeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Papież w środę w czasie audiencji.
  • Dzisiaj III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – o godz. 17.30 Gorzkie Żale. Chrystus wędrując przez Ziemię Świętą nawoływał do nawrócenia, do przemiany własnego serca. Staraliśmy się to uczynić – w Rekolekcje – ale nie wszyscy. Nawrócenie jest nam potrzebne do tego, abyśmy mogli przyjąć dar męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i potrafili go wykorzystać. Starajmy się to nadrobić.
  • Jutro UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO; w naszym kościele Msze św. o godz. 7.30 /poprzedzona Godzinkami/; o godz. 9.00; o 16.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 nastąpi inauguracja modlitwy 9 Róży Różańcowej rodziców w intencji dzieci /Msza św. w intencji 9 Róży Różańcowej będzie odprawiona 27 III o godz. 18.00/.
  • Natomiast w czasie EUCHARYSTII o godz. 18.00 rozpoczniemy modlitwę w ramach Adopcji Dziecka Poczętego. Wszystkich chętnych do podjęcia tego zobowiązania serdecznie zapraszamy.
  • Przypominamy o Drodze Krzyżowej w piątek: dla dzieci o godz. 16.30; natomiast dla wszystkich – młodzieży i dorosłych o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.
  • Jak każdego roku organizujemy pielgrzymkę do Dębowca – polskiego la  Salette. Wyjazd w dniach 25 – 26 V. Serdecznie zachęcamy /informacje szczegółowe na plakacie/.
  • Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY są do nabycia. W NIEDZIELI możemy przeczytać: „Z Franciszkiem face to face” – „Dar Młodzieży” kończy rejs; „100 lat” – Konferencji Episkopatu Polski; „Obrona życia” – temat numeru; „LGBT droga do deprawacji dzieci i młodzieży” – stanowisko KEP. W dodatku lubelskim: „Jesteście Bożym „TERAZ” – o Kongresie Młodzieży w KUL; „Posługa lektoratu” – w Seminarium; „Znak bliskości Chrystusa” – o Krzyżach. GOŚĆ NIEDZIELNY proponuje: „Wychodźmy z Jezusem na górę” – z nauczania FRANCISZKA; „Wolna niedziela dla wszystkich” – apel Episkopatu Polski; „Droga Krzyża, wchodzę” – Wielki Post; „JEZUS – człowiek od poczęcia” – o Zwiastowaniu; W dodatku lubelskim możemy przeczytać: „Rozbudźmy młodość Kościoła” – jeszcze o Kongresie; „Miłość za drutami” – o muzeum na Majdanku. Mamy także pisma: LIST DO PANI, oraz PRZEWODNIK KATOLICKI, a w nim: „Nie tylko raport” – komunikat konferencji Episkopatu; „Człowiek nie jest na sprzedaż” – protest uczniów Liceum im. Zamojskiego w Lublinie; „Zwiastowanie czy kuszenie; „Czułam się jak ściśnięty kłębek” – rozmowa o Wielkim Poście; „CuDOWNe dzieci i (nie)ZWYKLI dorośli” – o Zespole Downa. Zapraszamy do nabywania i czytania prasy.
  • Modlitwa za zm.: + Bogdan HARMASZ; + Piotr RADKO; + Aleksandra KUTYŁA.

ed0 Su