I N T E N C J E 3 VI – 9 VI 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 3 VI –
7.00 – + Greg. /3/ Jan GOSEK.
18.00 – + Antoni Pawłowski /of. mieszkańców bloku/.
18.00 – + Bogdan Harmasz /of. mieszkańców bloku/.
18.00 – + Krzysztof /9 r.śm./, Feliks /21 r.śm./ Iwan.
WTOREK – 4 VI –
7.00 – + Greg. /4/ Jan GOSEK.
7.00 – + Krzysztof Oczeretko /of. pracowników MEZAP/.
18.00 – Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże dla Teresy /z okazji 60 r. urodzin/.
18.00 – + Janusz Parzyszek.
18.00 – /Zaległa z 24 V godz. 18.00/.
ŚRODA – 5 VI –
7.00 – + Greg. /5/ Jan GOSEK.
18.00 – + O Boże błog. i łaski dla Marzeny /z okazji 50 r. urodzin/.
18.00 – + Kazimierz Michalik /14 r.śm./; Małgorzata, Stanisław Stępień.
18.00 – ZBIOROWA.
/O błog. Boże i zdrowie dla Anny, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Genowefy, Zofii, Marii, Agnieszki, Elżbiety, Ilony, Marka, Zbigniewa, Andrzeja, i
wszystkich chorych parafian/.
/Za ubogich, bezrobotnych i potrzebujących pomocy materialnej i duchowej/.
/Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i łaski dla Marii i Józefa /w 42 r. ślubu/.
/+ Jan Kęczkowski /7 r.śm./.
/+ Mieczysław, Zofia, Anna oraz dziadkowie z rodz. Sajnagów i Arażnych/.
I CZWARTEK /miesiąca/ – 6 VI –
7.00 – + Greg. /6/ Jan GOSEK.
18.00 – O powołania kapłańskie i zakonne oraz za pracujących kapłanów.
18.00 – + Jan Łuka /15 r.śm./.
18.00 – + Juliusz Różycki /6 r.śm./.
I PIĄTEK /miesiąca/ – 7 VI –
7.00 – + Greg. /7/ Jan GOSEK.
7.00 – + Wanda, Władysław, Jan Kazimierz, Janusz, Bronisława, Mieczysław z rodz. Bakalarzy i
Wałęgów.
18.00 – Aby bezrobotni i bezdomni wyrwali się z nędzy i doznali radości życia przez modlitwę i pracę.
18.00 – Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże i opiekę M. B. wybór drogi życiowej dla Jakuba Ryszko
/w 18 r. urodzin/.
18.00 – + Józef Dobosz /9 m. po śm./.
SOBOTA – 8 VI –
7.00 – + Greg. /8/ Jan GOSEK.
18.00 – + Michalina, Stanisław Baranowscy.
18.00 – + Kleofas /15 r.śm./.
18.00 – + Anna, Mieczysław, Krzysztof z rodz. Wijaszka i zm. z rodz. Samorków i Jagołdów.
18.00 – + Bogdan Harmasz /of. synów z rodzinami/.
ZESLANIE DUCHA SWIETEGO – 9 V –
7.30 – + Greg. /9/ Jan GOSEK.
9.00 – + Józef Goldsztejn /2 r.śm./; zm. z rodz. Piękosiów i Szewczyków.
9.00 – + Daniel Ryszko /of. rodziny/.
9.00 – + Łukasz Krawczyk /13 r.śm./.
10.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dalszy rozwój dla puławskich SKAUTÓW.
10.30 – + Antonina, Andrzej, Lucjan, Balbina, Feliks, zm. z rodz. Rusków.
10.30 – + Marianna Jessa.
12.00 – ZA PARAFIAN. – O błog. Boże i opiekę Ducha św. dla Ireny Niedziela /of. synów z rodzinami/.
12.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. darty Ducha św. opiekę M. B. i zdrowie dla Agnieszki i
Waldemara /w 10 r. ślubu/ oraz ich syna Franciszka.
16.00 – + Franciszka i Michał Piędzia /6 r.śm./.
18.00 – + Daniel Ryszko /1 r.śm./ of. narzeczonej z rodzicami/.