O G Ł O S Z E N I A WNIEBOWSTĘPIENIE PAŃSKIE /VII Niedziela Wielkanocy/ – 2 VI 2019 r.

WPROWADZENIE: Dzisiejsza uroczystość WNIEBOSTĄPIENIA PAŃSKIEGO przepełniona jest radoś-cią i nadzieją. Jezus przekazuje nam, że naszym ostatecznym celem jest NIEBO: To nieba mamy pragnąć, to ku niebu mamy podążać. Zanim jednak je osiągniemy, nasz Pan wyznaczył nam zadania: trzeba głosić Ewangelię, żyć życiem sakramentalnym, świadczyć o Nim przez miłość. Na początku prośmy Jezusa o miłosierdzie, uznając naszą grzeszność.
KALENDARIUM:
2 VI – Św. Karola Lwangi i Tow., mm.,
5 VI – Św. Bonifacego, bp., m.,
8 VI – Św. Jadwigi Królowej,

 1. Pozdrowienia Ojca św.: „Witam serdecznie Polaków. Szczególne pozdrowienie kieruję dzisiaj do młodzieży, która w sobotę przybędzie do Lednicy na Spotkanie Młodych. Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus zapytał Szymona Piotra: „Czy kochasz mnie?”. Żałując zaparcia się Syna Bożego, wyznał: „Ty wiesz, że cię kocham”. Te słowa, będące hasłem waszego spotkania, Bóg powtarza nieustannie do każdego w sakramencie Pokuty i Pojednania, a zwłaszcza w Eucharystii. Uważnie słuchajcie Jego głosu. Niech chwile przeżywane w „Polskiej Panamie”, jak nazywacie w tych dniach Lednicę, przenika entuzjazm waszej wiary, modlitwy, radości i wspólnego świętowania. Zabierzcie ze sobą w drogę to, co otrzymacie w darze: pieczęć, symbol więzi z Duchem Świętym oraz specjalny rachunek sumienia oparty na treści obrazu Caravaggia „Powołanie świętego Mateusza”. Pamiętajcie, że przeobrażenie się grzesznika w świętego, jak w życiu Celnika z Kafarnaum jest możliwe! Niech was prowadzi entuzjazm nawróconego serca, a Bóg niech wam błogosławi. Ogarniam was moją modlitwą.” – powiedział Papież do pielgrzymów z Polski.
 2. Dzisiaj WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE /VII Niedziela Wielkanocy/. Dziś w liturgii Chrystus przez swoje Wniebowstąpienie pokazuje nam drogę do nieba. Dziś ofiary zbierane do puszki przeznaczone są na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. Natomiast za tydzień ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
 3. Jutro o godz. 17.00 spotkanie Akcji Katolickiej – serdecznie członków i sympatyków zapraszamy.
 4. Za tydzień – w II niedzielę miesiąca – jak zawsze po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na czuwanie modlitewne w intencji ojczyzny – prowadzą członkowie Legionu Maryi i Stowarzyszenia Kolejarzy.
 5. Rozpoczął się miesiąc czerwiec, poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe, codziennie po Mszy św. o godz. 18.00, /w niedziele i święta o godz. 17.30/.
 6. W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca: I czwartek – Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne o godz. 18.00; I piątek – nawiedzamy chorych od godz. 9.00, spowiadamy od godz. 17.00.
 7. Za tydzień – 9 VI – odbędzie się w kaplicy Św. Brata Alberta wystawa z możliwością nabycia obrazów ks. Mariana Malarza. Będzie także możliwość spotkania z Nim. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
 8. Natomiast na godz. 17.00 ks. Proboszcz zaprasza członków: Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Kolejarzy, Kółek Różańcowych i wszystkich wspólnot formacyjnych i modlitewnych.
 9. Stowarzyszenie Puławskie Pielgrzymki Rowerowe organizuje XI pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 VI o godz. 19.30 w par. M. B. Różańcowej. Program jest w gablocie.
 10. Są jeszcze wolne miejsca na lipcową pielgrzymkę do Toskanii /Italia/. Informacje u ks. Jakuba.
 11. Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY są do nabycia. W NIEDZIELI możemy przeczytać: „Dziecięca bliskość z Ojcem na modlitwie” – naucza Ojciec św.; „Jego kapłaństwo to znak dla Kościoła” –święcenia na onkologii; „Papież FRANCISZEK” – w Rumunii; „Polska leży w całym świecie” – 40 r. I pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny – temat numeru; „Niebo jest naszą przyszłością”; „Połączyła dwa narody” – wspomnienie 8 VI św. Jadwigi Królowej. W dodatku lubelskim: „idą za Chrystusem” – o nowych kapłanach; „Sługa dobry i wierny” – 50-lecie kapłaństwa ks. Prof. Krakowiaka. GOŚĆ NIEDZIELNY proponuje: „Istota Modlitwy chrześcijańskiej” – z nauczania papieża; „Cud się wydarzył” – przełomowa pielgrzymka – temat gościa; „Kósciół zraniony, ale nasz” – wiara to relacja z Bogiem; „Jasnogórska rozmowa” – nieznane przemówienie. W dodatku lubelskim możemy przeczytać: „Równanie z niewiadomą” – święcenia kapłańskie. Mamy także pisma: NASZA ARKA oraz PRZEWODNIK KATOLICKI, a w nim: „To nie robaki, to dziecko” – piękna refleksja Papieża; „Wiarę młodych może ocalić tylko wspólnota” – temat numeru; „Niebezpieczne zabawy płcią” – wspomnienia matki; „Epikleza” – o papieskiej homilii z 2VI 1979 r. Zapraszamy.
 12. Modlitwa za zm.: + Józef NOWACKI.