I N T E N C J E 8 VII – 14 VII 2019 r.

PONIEDZIAŁEK– 08 lipca- św. Jana z Dukli , wspom.
700 + Danuta STANKIEWICZ (5 r. śm.)
1800 + Wiesław WIEJAK , Grzegorz, Józef, Zbigniew ++ RYBICKICH i KULIGÓW
1800 + Józef DOBOSZ (10 m. po śm.)

WTOREK–09 lipca
700 + Zofia (42 r. śm.), Kazimierz (12 r. śm.), Stefan ++ TOKARZEWSKICH
1800 + Aleksandra KORŁUB (4 r. śm.) ++ KORŁUB, KOZA, JASIK, SKÓRA
1800 + Jerzy CEGIEŁKA, Zofia, Grzegorz ++ GWARDYŚ

ŚRODA–10 lipca
700 Dziękczynno-błagalna w intencji Andrzeja (60 ur.) z prośbą o Boże Błogosławieństwo potrzebne łaski dla całej rodziny.
1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta.

CZWARTEK – 11 lipca- św. Benedykta, op., patrona Europy, święto.
700 + Roman (5 r. śm.), ++ ZDUNKÓW, KOMORKÓW
1800 + Tadeusza (ę) SOŁDEK (10 r. śm)
1800 + Wanda FILA (6 r. śm.)

PIĄTEK– 12 lipca- św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, wspom.
700 + Halina i Andrzej RZYMSCY
1800 + Krystyna RŻEWSKA (of. wspólnoty odnowy w Duchu Świętym) 1800 + Eugeniusz KOZAK

SOBOTA-13 lipca – św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, wspom.
700 + Waldemar, Julianna (ę), Stefan, Andrzej ++ SKIBIŃSKICH I PIETRZAKÓW
1800 W intencji dziękczynno-błagalnej za uratowanie życia i zdrowia Ireny z prośbą o dalszą opiekę dla niej i całej rodziny.
1800 Dziękczynno-błagalna za Halinę i Jana (45 r. ślubu) z prośbą o Boże bł. dary DŚ i opiekę MB na dalsze lata życia dla nich i dla całej rodziny.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA- 14 lipca
730 + Jan (20 r. śm.) ++ z rodzi.
900 Dziękczynno-błagalna za Barbarę MAZUR (60 ur.), z prośbą o Boże bł. łaskę zdrowia potrzebne łaski dla niej i całej rodziny. (of. dzieci i wnuki)
900 + Zofia (9 r. śm) i Stefan KOZAK
1030 + Henryk BARTUZI (10 r. śm.), Jan, Anna, Jan, Aniela
1030 + Zofia (2 r. śm.) i Bogdan GRZYB ++ GRZYBÓW i ROSZKÓW
1200 ZA PARAFIAN
1600 + Ferdynand TOMASIŃSKI (23 r. śm.) ++ TOMASIŃSKICH
1800 + Albin JURKOWSKI (10 r. śm.) ++ JURKOWSKICH