I N T E N C J E 29 VII – 4 VIII 2019 r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK /29.VII./ Św. Marty – wspom.
7:00 + Za wszystkich zmarłych mieszkańców „Michałówki”
18:00 + Senderkiewiczów i Trubaw
18:00 + Maria, Czesław Kowalik, z r. Kowalików
WTOREK /30.VII./
7:00 + Józef, Joanna, Paweł, Anna, Bertold
18:00 – O trzeźwość w naszej Ojczyźnie i wytrwanie w trzeźwości dla członków AA
18:00 + Genowefa, Stanisław, Eugeniusz – Sychów, Stanisława(ę), Stanisław Gałązka
ŚRODA /31.VII./ Św. Ignacego z Loyoli – wspom.
7:00 + Krystyna Rżewska (of. Legion Maryi i uczestnicy porannego Różańca)
18:00 – ZBIOROWA
• za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia
• dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Mateusza z racji 28 urodzin
• + Aleksander z Białków, Junosza-Janowskich, Domańskich
• + Jan Kubala /of. mieszkańcy bloku/
CZWARTEK /1.VIII./ św. Alfonsa Marii Liguoriego – wspom.
7:00 + Anna Kuna /14 r. śm./, Stanisław, Józef, Daniel, Agnieszka, Stanisław
18:00 – O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18:00 + Krzysztof
PIĄTEK /2.VIII./
7:00 + Alfons Wdowiak
18:00 – Za pielgrzymów o łaskę wytrwałości na pątniczej drodze, wstawiennictwo Matki
Bożej i wysłuchanie zanoszonych próśb
18:00 + Robert Tarka /of. sąsiedzi z ogródka działkowego/
SOBOTA /3.VIII./
7:00 – Wynagradzająca Niepok. Sercu Maryi za popełnione grzechy i o pokój na świecie
18:00 – O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Adama Juszczuka z racji 60 urodzin
18:00 + Krzysztof Stachyra /1 r. śm./

XVIII NIEDZIELA /4.VIII./
7:30 + Anna, Aleksander Kamola, zm. z r. Kamolów, Przewłoków, Miazgów
9:00 – Dzięk. z prośbą o Boże błog. dla Agnieszki i Piotra w 10 r. ślubu oraz opiekę Matki
Bożej na dalsze lata dla nich i syna
10:30 + Zofia Kosik /4 r. śm./, Mateusz, Genowefa, Stanisław Pyda
12:00 – Za Parafian
12:00 – Dzięk. z prośbą o Boże błog. dla Anny i Mariana w 40 r. ślubu
17:00 – Ślub
16:00 – O trzeźwość dla Polaków, a szczególnie polskiej młodzieży
18:00 + Katarzyna, Andrzej Matysiak, Helena Kopeć