Intencje 5 – 11 sierpnia 2019

PONIEDZIAŁEK /5.VIII./
7:00 + Krystyna Rżewska (of. Legion Maryi i uczestnicy porannego Różańca)
18:00 – Dzięk. z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla członków IV Róży Żywego Różańca
18:00 + Kazimierz Wójtowicz (of. mieszkańcy bloku)
WTOREK /6.VIII./ PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
7:00 – O Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców ul.: Południowej, Poprzecznej,
Środkowej, Krótkiej, Okrzei, Chmielowskiego
9:00 + Grzegorz Grzelak
16:00 + Marian Wiśniewicz /2 r. śm./ (of. siostra)
18:00 – Dzięk. z prośbą o dalsze Boże błog. dla Olgi i Roberta w 20 r. ślubu
18:00 + Kazimierz Wójtowicz (of. Stowarzyszenie Kolejarzy)
ŚRODA /7.VIII./
7:00 – O pomyślne przeprowadzenie operacji z prośbą o Boże błog. dla lekarzy
18:00 + Henryk Pacek /3 r. śm./
18:00 – ZBIOROWA
• za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia
• + Józef Dobosz /11 mies. po śm./
• + Marek i Stanisław Wnuk, Janina, Stanisław Tajer
CZWARTEK /8.VIII./ Św. Dominika – wspom.
7:00 – O łaskę pojednania i zgody
18:00 + Władysław Baran
18:00 + Bogdan Bury /18 r. śm./ , zm. z rodz. Bury, Osowskich, Jagłowskich
PIĄTEK /9.VIII./ Św. Teresy Benedykty od Krzyża – święto
7:00 + Tadeusz Kozak, Anna, Piotr, Janusz – Materek
18:00 + Irena (of. sąsiedzi z bloku)
18:00 + Stefan Samcik /1 r. śm./, z rodz. Samcików, Czechowiczów
SOBOTA /10.VIII./ Św. Wawrzyńca – wspom.
7:00 + Stolar Boreasz /7 r. śm./, Stolar Władysław, Halina, Czesław
7:00 + Klemens Wiera, Zofia, zm. z rodz. Więckiewiczów, Czaplów
15:00 – Ślub
18:00 – Dzięk. z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Jakuba Wisińskiegoz racji 18 urodzin
18:00 + Eliza Marzec/17 r. śm./, Jan, Kazimierz, Kordian

XIX NIEDZIELA /11.VIII./
7:30 + Izabela Wrotniak /2 r. śm./, Władysław, Małgorzata
9:00 – Dzięk. z prośbą o Boże błog.i opiekę dla Doroty i Wojciecha w 25 r. ślubu i potrzebne
łaski dla Doroty z racji 50 urodzin
9:00 + Wanda Koziej /16 r. śm./ i zm. z rodz., Aleksander, Michalina, Stefan Gremków:
Kazimiera, Władysław
10:30 + Eugeniusz Kozak
12:00 – Za Parafian
12:00 – Dzięk. z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Wandy i Mirosława Wiącek w 50 r. śl.
12:00 – Dzięk. z prośbą o Boże błog. dla Urszuli i Waldemara w 24 r. ślubu
16:00 – O Boże błog. z prośbą o światło Ducha Świętego dla Izabelli i Adriana w 3 r. ślubu
18:00 + Zofia, Roch Zimniccy, Maria, Jan Cieśla