Intencje 30 grudnia – 5 stycznia

PONIEDZIAŁEK- 30 grudnia
700 + Eugeniusz WÓJCIK (im.)
700 + Zbigniew JEDLICZKO, Halina (of. sąsiedzi)
700
1800 + Cecylia ŁUSZCZYŃSKA (greg. 30)
1800 + Eugeniusz ZAMOJSKI

WTOREK – 31 grudnia
700 + Zofia KACZYŃSKA (12 r. śm.)
700 + Wiesław WAŁĘGA (6 r. śm.), Wanda, Władysław, Kazimierz, Janusz, Jan
1700 + Włodzimierz (4 r. śm.), Aniela, Paweł, Sabina, Kazimierz, Jerzy, Irena, Ewa ++ ADAMCZYKÓW, GRABOWSKICH, STEFANIAK, DĘBIEC
1700 + Wanda ŁUCIUK

ŚRODA- 01 stycznia
700 + Jan SPOZ (30 dz. po śm.)
900 + Stanisław KOWALSKI (40 r. śm.), Edwarda(ę), Jan, Paweł ++ KOWALSKICH
900 + Marianna, Ignacy ++ KARMANÓW i KAMOLÓW
1030 Dziękczynno-błagalna za Katarzynę (19 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.
1030 + Stanisław ZIELONKA (20 r. śm.), Janina, Stanisław, Wiesława(ę), Zbigniew, Zygmunt ++ ZIELONKA
1030 + Genowefa FURTAK (6 r. śm.) ++ FURTAKÓW i SOKOŁOWSKICH
1200 ZA PARAFIAN
1200 Dziękczynno-błagalna za Mieczysława (70 ur. i im.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.
1600 + Zenona(ę) BABUT (10 r. śm.), Franciszek, Helena, Ignacy, Józefa(ę) ++ BABUT i POLESZAK
1800 + Tadeusz PYTKA (greg. 1)

CZWARTEK- 02 stycznia
700 + Tadeusz PYTKA (greg. 2)
700 + Czesława(ę) (1 r. śm.), Jerzy ++ GÓRSCY
1800 + Dziękczynno- błagalna za kapłanów pracujących na naszej parafii z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. (Of. KÓŁKA RÓŻAŃCOWE MĘSKIE)

PIĄTEK- 03 stycznia
700+ Alicja MORACKA (30 dz, po śm,)
700+ Waldemar KAMOLA (of. koleżanki i znajomi ze szkoły nr 11)
1800 + Tadeusz PYTKA (greg. 3)
1800 + Aby nasi parafianie w Nowym Roku poprzez częsty udział w Eucharystii i słuchanie Słowa Bożego, umacniali się w wierze i miłości do Boga i bliźnich.

SOBOTA- 04 stycznia
700 + Irena HOLUK (of. sąsiedzi z bloku)
700 + Tadeusz PYTKA (greg. 4)
700 + Wynagradzająca MB za grzechy przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu i o pokój na świecie. (of. KÓŁKA RÓŻAŃCOWE)
1800 + Tadeusz LEJMANOWICZ (3 r. śm.) ++ LEJMANOWICZÓW i CZAŁKÓW
1800 + Bolesław (35 r. śm.), Edward, Agnieszka, Aleksander, Ignacy ++ PSUJA

NIEDZIELA – 05 stycznia

700 + Andrzej ŚWITALSKI (3 r. śm.)
900 + Marianna, Franciszek, Czesław ++ PIOTROWSKICH
900 + Stanisława(ę), Jan, Szymon, Józefa(ę), Michał, Julianna, Grażyna
++ PAWŁOWSKICH i WRÓTNIAK
900 + Jan POŻAROWSZCZYK (4 r. śm.), Stefan, Genowefa
1030 + Tadeusz PYTKA (greg. 5)
1030 + Krzysztof (4 r. śm.), Genowefa ++ KLOCÓW
1030 + Kazimiera(ę), Edward, Jan, Józefa(ę), Antoni ++ PRZEWŁOKÓW, PYSZNIAKÓW, STĘPNIÓW
1200 ZA PARAFIAN
1200 Dziękczynno-błagalna za Andrzeja BIELAWSKIEGO (70 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia, potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.
1600 Aby misjonarze głoszący bezgraniczną miłość Boga, docierali do serc i umysłów wszystkich ludzi, tam gdzie pośle ich Pan. (of. KÓŁKA RÓŻAŃCOWE)
1800 + Joanna MALEC