OGŁOSZENIA PARAFIALNE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 marca 2020 r.

  • Zapraszamy na Nabożeństwa w Wielkim Poście:  Drogę Krzyżową – piątek: godz. 17:00 i Gorzkie Żale – niedziela: godz. 17:30.
  • Ze względu na trwającą kwarantannę nie będzie drogi Krzyżowej dla dzieci. Nie będzie również dzisiaj spotkania Kandydatów do Bierzmowania po Mszy św. o godz. 16:00, a także Godziny Uwielbienia. Odwołane zostały również rekolekcje szkolne.
  • Nie odbędzie się również pielgrzymka autokarowa do Wąwolnicy. Osoby, które dokonały wpłaty prosimy o kontakt z p. Danutą, dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:00 w Sali O. Pio, lub telefonicznie.
  • Ze względów bezpieczeństwa do kancelarii parafialnej prosimy zgłaszać się tylko w nagłych sprawach np. dotyczących pogrzebu, czy wizyty u chorej osoby.
  • W przyszłą niedzielę, w naszym kościele o godz. 12:00 zostanie odprawiona Msza św. za śp. Ks. Kan. Mariana Malarza w 30 dzień po śmierci. Był on Honorowym Obywatelem Puław, a także dobrodziejem, fundatorem i przyjacielem naszej Parafii.
  • Prasa katolicka: List do Pani, Cuda i Łaski Boże, Przewodnik Katolicki, Niedziela, Gość Niedzielny.
  • Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

                  
Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Biskupi podejmują decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Mianowicie:
–  udzielają dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia  29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują również przyjmowanie

    Komunii Świętej na rękę,
c. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu

    bezpośredniego,
d. należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
e. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

f. na zakończenie Mszy św. śpiewamy suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”
Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.