Intencje 30 marca – 5 kwietnia

PONIEDZIAŁEK- 30 III
700 + Krzysztof Jan RZYMSKI (greg. 30-ost.)
1800 + Krzysztof OCZERETKO (1 r. śm.)
1800 + Stanisław (25 r. śm.), Helena (8 r. śm.), Aniela, Stanisław, Józef, Piotr
1800 + Tadeusz (15 r. śm.), Małgorzata (9 r. śm), Piotr (6 r. śm.) ++ ŁOPATEK i GÓRSKICH

WTOREK – 31 III
700 + Władysława(ę) URBANEK (greg. 1)
1800 + Genowefa i Krzysztof KLOC
1800 + Mieczysława(ę) CZARNOBIL (of. rodz. Langella)

ŚRODA- 01 IV
700 + Władysława(ę) URBANEK (greg. 2)
700 + Helena, Jan ++ CHABROSÓW i KRUKÓW
1800 + Kazimiera(ę), Władysław ++ NÓŻKÓW i BASIAKÓW
1800 + Stanisław, Marianna ++ BŁAGOWIESZCZEŃSKICH
1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta:
• za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego w wsparcia;
• Dziękczynno-błagalna za Nadię (13 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.
• + Andrzej NIEDZIELA (1 r. śm.);
• + Sylwester, Janina, Bronisław, Bolesław, Piotr ++ WIKTOROWSKICH

CZWARTEK- 02 IV
700 + Honorata i Bolesław CZOPEK
1800 Dziękczynno- błagalna za kapłanów pracujących na naszej parafii z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
1800 + Danuta SZCZEPANIAK (5 r. śm)
1800 + Władysława(ę) URBANEK (greg. 3)

PIĄTEK- 03 IV
700+ Henryka(ę)(1 r. śm.) ++ BUGALSKICH
700 + Ryszarda(ę) KAMIŃSKA (30 dz. po śm.)
1800 O obronę Polski, świata i nas samych przed pandemią koronawirusa a szczególnie prośmy za grzeszników, aby dostrzegli znaki dane nam od Boga.
1800 + Władysława(ę) URBANEK (greg. 4)

SOBOTA- 04 IV
700 Dziękczynno-błagalna za Monikę i Huberta ( r. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.
700 Intencji wynagradzającej MB za zniewagi, bluźnierstwa, grzechy popełnione przeciw jej Niepokalanemu Sercu i o pokuj na świecie. (of. Kółka Różańcowe)
1800 + Władysława(ę) URBANEK (greg. 5)
1800 + Władysław KUBIŚ
1800 + Zygmunt KOPEĆ (4 r. śm.)

NIEDZIELA PALMOWA– 05 IV
700 + Julian, Bronisława(ę), Edward, Czesław
900 + Julianna NITA (7 r. śm.)
900 + Jan GRELA (10 r. śm.), Krzysztof, Dariusz, Jan, Aniela
900 Dziękczynno-błagalna za Krystynę (75 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, łaskę zdrowia, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.
1030 Dziękczynno-błagalna za Franciszka (10 ur.) i Ignacego (4 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.
1030 + Władysław (7 r. śm.), Andrzej, Katarzyna, Aniela, Józef, Tadeusz, Wojciech ++ KRAMARZ i ZAGOŻDŻON
1030 + Mieczysława(ę) CZARNOBIL (of. przyjaciele córek)
1200 ZA PARAFIAN
1600 O radość ze Zmartwychwstania Pańskiego, abyśmy na nowo doświadczyli jego ojcowskiej miłości i umieli dzielić się nią z bliźnimi.(of. Kółka Różańcowe)
1800 + Władysława(ę) URBANEK (greg. 6)