Intencje 4 – 10 maja 2020 r.

PONIEDZIAŁEK- 04 V
700 + Andrzej BIELAWSKI (of. kolega Ryszard z żoną)
700 + Maria KUCZEWSKA
1800 + Władysława(ę), Józef ++ KASPRZAK
1800 + Władysław URBANEK (greg. 4)
1800 + Paweł (12 r. śm.), Janina, Barbara, Joanna

WTOREK – 05 V
700 + Stanisława(ę) NOWAK
1800 + Władysław URBANEK (greg. 5)
1800 + Waldemar KAMOLA (of. kolega)
1800 Dziękczynno-błagalna za wszystkich członków grupy AA z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla nich i ich rodzin.

ŚRODA – 06 V
700 + Jerzy, Wanda, Marian, Helena, Wacław ++ SIWIEC i WRZESIŃSCY
700 + Jadwiga, Kazimierz, Waldemar
1800 + Waldemar KAMOLA (im.)
1800 + Władysława URBANEK (greg. 6)
1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta:
• za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego w wsparcia;
• + Lidia i Tadeusz (3 r. śm.) RAPP

CZWARTEK- 07 V
700 + Waldemar ZAWADKA (10 r. śm.)
1800 Dziękczynno- błagalna za kapłanów pracujących na naszej parafii z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
1800 + Bolesław KAPUSTA (18 r. śm.)
1800 + Władysława URBANEK (greg. 7)

PIĄTEK- 08 V
700 + Stanisław, Władysław, Stanisław, Salomea ++ SZANIAWSKICH i SZCZERBÓW
1800 + Marian GRUDBEK (10 r. śm.)
1800 + Stanisław, Stanisław ++ ZIELONKÓW
1800 + Władysław URBANEK (greg. 8)

SOBOTA- 09 V
700 Dziękczynno-błagalna za Małgorzatę i Jacka (11 r. ślubu) oraz za ich syna Dawida z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.
1800 + Władysław URBANEK (greg. 9)
1800 + Paweł-Piotr NEJMAN (2 r. śm.)
1800 + Henryk, Janina, Edward, Maria

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10 V
700 ++ GRZYBOWSKICH
900 + Krzysztof (10 r. śm.), Feliks (21 r. śm.) ++ IWON
900 + Stanisław SZULE
1030 + Włodzimierz KALINOWSKI (30 dz. po śm.)
1200 ZA PARAFIAN
1600 + Władysław URBANEK (greg. 10)
1600 + Czesław, Stanisława(ę) ++ KOWALSKICH
1800 + Władysław MITURA ++ JURKOWSKICH