Intencje 1 – 7 czerwca 2020 r.

PONIEDZIAŁEK- 01 VI
700 + Marian PIESEK (greg. 1)
900 O zdrowie i pomyślny przebieg operacji dla Janiny.
1600 + Józefa i Ludwik MIKOS, Zuzanna i Bolesław SŁOWICCY
1800 + Henryk PIJARSKI (ur.)

WTOREK – 02 VI
700 + Mieczysław, Zofia, Anna
700 + Marian PIESEK (greg. 2)
1800 + Barbara GRZELAK (3 r. śm.) ++ ŁAPCZYŃSKICH i GRZELAKÓW
1800 + Krystyna GOCEK (1 r. śm.)

ŚRODA – 03 IV
700 + Marian PIESEK (greg. 3)
1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta:
• za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego w wsparcia;
• Dziękczynno-błagalna za Wiolete, Agnieszkę, Rafała z okazji dnia dziecka z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, dary DŚ, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny;
• O zdrowie dla Janiny;

CZWARTEK- 04 VI
700 + Marian PIESEK (greg. 4)
1800 Dziękczynno- błagalna za kapłanów pracujących na naszej parafii z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
1800 + Anna WOJDASZKA (13 r. śm.), Maria WOJDASZKA
1800 + Andrzej SZPANBRUKER(od ucz. pogrzebu)

PIĄTEK- 05 IV
700 + Marian PIESEK (greg. 5)
1800 Dziękczynno-błagalna za Marię i Józefa (43 r. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opieką MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.
1800 Aby młodzież zdająca egzaminy maturalne, doznała obecność DŚ i umiała rozpoznać swoje powołanie na drodze życia. 1800 Kazimierz, Stanisław, Małgorzata ++ MICHALIK i STĘPIEŃ

SOBOTA- 06 VI
700 W intencji wynagradzającej MB za zniewagi, bluźnierstwa, grzechy popełnione przeciw jej Niepokalanemu Sercu i o pokój na świecie.
700 + Marian PIESEK (greg. 6)
1800 Za członków Ruchu Światło Życie, którzy dziś przeżywają Diecezjalną Oazę Matkę, o dary DŚ dla Moderatorów, Animatorów, osób posługujących w Diakoniach, oraz wszystkich Oazowiczów, którzy będą przeżywali rekolekcje podczas tegorocznych wakacji.
1800 + Eleonora(ę), Antoni, Stanisława(ę), Władysław ++ KLESZCZ i BUREK 1800 + Krystyna (1 r. śm.), Stanisław (11 r. śm.) ++ CISZEWSKICH
1800 + Waldemar KAMOLA (of. rodz. Wójtowicz)

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 07 IV
700 + Wiesław SŁOTA (im.), Weronika, Stanisław ++ PTASZYŃSKICH
900 Dziękczynno-błagalna za Małgorzatę (40 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.
900 + Mieczysław SOŁDEK (12 r. śm.)
900 + Jan GRZEBALSKI (15 r. śm.) ++ GRZEBALSKICH
1030 ROCZNICA I KOMUNI ŚWIĘTEJ
1030 Dziękczynno-błagalnej za Gabriela (ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opieką MB, potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.
1030 + Tadeusz (21 r. śm.) i Stanisława(ę)(4 r. śm.) POMARAŃSKICH
1200 ZA PARAFIAN
1200 Dziękczynno-błagalna za Krystynę i Ryszarda (50 r. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.
1600 Za kapłanów przeżywających swoje rocznice święceń kapłańskich oraz kapłanów przeżywających prymicje, o obfite Boże błogosławieństwo, nieustającą głęboką wiarę oraz zapał w zbawianiu siebie i bliźnich
1800 + Marian PIESEK (greg. 7)