Intencje 15 – 21 czerwca 2020 r.

PONIEDZIAŁEK- 15 VI
700 + Roman KASIBORSKI (14 r. śm.)
700 + Ludwika(ę), Józef ++ FĄFARA
1800 Dziękczynno-błagalna za Karola z prośbą o Boże błogosławieństwo, opieką MB, potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.
1800 + Stanisław (29 r. śm.), Barbara (2 r. śm) ++ WRÓBLEWSKICH
1800 + Marian PIESEK (greg. 15) 1800 + Stanisław, Natalia ++ SZELEST

WTOREK – 16 VI
700 + Zofia, Wincenty ++ SARAN
1800 Dziękczynno-błagalna za wszystkich członków grupy AA z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.
1800 Dziękczynno-błagalna za Ojca Rydzyka, radio Maryja, Telewizję Trwam z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieł przy nich powstałych.
1800 + Marian PIESEK (greg. 16)

ŚRODA – 17 VI ODPUST PARAFIALNY
700 + Marian PIESEK (greg. 17)
700 + Juliusz ADAMIEC-GRACKI 900 Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski, opiekę nad całą rodziną.
1800 ZA PARAFIAN 1800 + Zofia, Kazimierz, Stefan ++ TOKARZEWSKICH
1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta:
• za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego w wsparcia;

CZWARTEK- 18 VI
700 + Marian PIESEK (greg. 18)
1800 BIERZMOWANIE 1800 + Stanisław MURAT (8 r. śm.)
1800 + Zofia i Roch ZIMNICCY, Maria i Jan CIEŚLA

PIĄTEK- 19 VI
700 + Julianna, Andrzej, Marian, Stefan ++ KOSTECKICH
1800 + Marian PIESEK (greg. 19) 1800 + Katarzyna, Łukasz, Szymon ++ RUTKOWSKICH
1800 + Feliks WÓJCIK (23 r. śm.), Janina

SOBOTA- 20 VI
700 Dziękczynno-błagalnej za Lucynę z prośbą o Boże błogosławieństwo, opieką MB, dary DŚ o przyjęcie woli Bożej, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.
700 Dziękczynno-błagalnej za Agnieszką i Dariusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, opieką MB, łaskę zdrowia, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.
1400 MSZA ŚW. CHRZCIELNA
1600 MSZA ŚW. ŚLUBNA
1800 Dziękczynno-błagalna za Jadwigę i Jerzego (50 r. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.
1800 + Krzysztof BANY (27 r. śm.)
1800 + Marian PIESEK (greg. 20)

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 VI
700 + Jan (im), Irena, Anna, Krystyna, Stefan ++ ŁOPATEK, STRUMIŃSCY
900 Dziękczynno-błagalna za Agnieszkę i Rafała (1 r. ślubu) z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia dla niej i całej rodziny.
900 + Marianna CHOMIUK 900 + Marian PIESEK (greg. 21)
1030 Dziękczynno-błagalnej za Czesławę(k) (70 ur.) i Agnieszkę (50 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opieką MB, potrzebne łaski dla nich i ich rodzin.
1030 + Nikodem (1 r. śm.) ++ RACZYŃSKICH i STRACH
1200 ZA PARAFIAN 1200 Dziękczynno-błagalna za Annę (40 ur), Andrzeja (40 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny. 1600 + Katarzyna SOBCZYK ++ SOBCZYKÓW, CZERNIAKÓW i BŁOTNIAKÓW
1600 + Grzegorz RÓŻYCKI (2 r. śm.)
1800 Dziękczynno-błagalna za Agnieszkę z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.