Intencje 29 czerwca – 5 lipca 2020 r.

PONIEDZIAŁEK- 29 VI
700 +
700 + Barbara RABE (35 r. śm.)
900
1600
1800 Dziękczynno-błagalna za ks. Pawła KUZIOŁĘ (im) z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, św. Brata Alberta o potrzebne łaski na dalsze lata służby kapłańskiej. (of. Margaretki)
1800 Dziękczynno-błagalna za ks. Pawła PRUSZKOWSKIEGO (im) z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, o potrzebne łaski na dalsze lata służby kapłańskiej.(of. Margaretki)
1800 + Marian PIESEK (greg. 29)

WTOREK – 30 VI
700 + Juliusz GRACKI (od spółdzielców z : Abramowa, Garbowa, Góry Puławskiej, Kazimierza, Końskowoli, Markuszowa, Nałęczowa)
700 + Adela WOCH
700 + Julian SZLENDAK (8 r. śm)
1800 +Janina GOZDUR (11 r. śm.)
1800 + Stanisław SIJKA (od ucz. pogrzebu)
1800 + Marian PIESEK (greg. 30-ost.)

ŚRODA – 01 VII
700 + Igor GRZECHNIK (greg. 1)
1800+ Marian MADEJSKI
1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego w wsparcia; • Dziękczynno-błagalna za ks. Pawła Kamolę (im) z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, św. Brata Alberta o potrzebne łaski na dalsze lata służby kapłańskiej. • Dziękczynno-błagalna za Bożenę z prośbą o Boże błogosławieństwo, • opiekę MB, łaskę zdrowia potrzebne łaski dla niej i całej rodziny. • + Halina ++ MICHAŁOWSKICH, DĘBOWSKICH • + Sabina, Władysław, Tadeusz, Czesław ++ BANACH

CZWARTEK- 02 VII
700 + Igor GRZECHNIK (greg. 2)
700 + Elżbieta MAJDAŃSKA
1800 Dziękczynno-błagalnej za Emilię i Pawła (12 r. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opieką MB, potrzebne łaski dla ich synów Franciszka i Ignacego.
1800 Dziękczynno- błagalna za kapłanów pracujących na naszej parafii z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

PIĄTEK- 03 VII
700 + Igor GRZECHNIK (greg. 3)
700 + Agnieszka SIKORA
1800 Aby rolnicy i ogrodnicy przy dobrej pogodzie mogli zebrać swoje plony i dzielić się z innymi. (of. Kółka Różańcowe)
1800 + Marianna JESSA

SOBOTA- 04 VII
700 Wynagradzająca MB za zniewagi, bluźnierstwa, oraz grzechy popełnione przeciw jej Niepokalanemu Sercu i o pokój na świecie.
700+ Igor GRZECHNIK (greg. 4)
1800 + Jacek WÓJCIAK
1800 + Karolina JERUZAL (4 r. śm.)++ z rodz.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 05 VII
700 + Mieczysław CZERSKI (11 r. śm.) ++ WÓJCIK i CZERSCY
900 + Igor GRZECHNIK (greg. 5)
900 Dziękczynno-błagalna za Krystynę i Ryszarda KRÓLIKOWSKICH (55 rocz. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, łaskę zdrowia, potrzebne łaski na dalsze wspólne życie dla nich i całej rodziny. 1030 + Zbigniew STANIAK (32 r. śm.), Ryszard, Stanisława(ę), Bronisław, Kazimierz ++ NAMIĘTA, STANIAK, RYBAK 1030 + Edward MUSZYŃSKI (7 r. śm.)
1200 ZA PARAFIAN
1600 Za wypoczywających na wakacjach i urlopach, by odkrywali Boga w pięknie przyrody i cieszyli się dobrą relacją z Nim. (of. Kółka Różańcowe)
1800 + Józefa(ę) i Jan NOGALSCY