Intencje 20 – 26 lipca 2020 r.

PONIEDZIAŁEK 20.07.2020

7:00 – +Igor Grzechnik (greg.20)

7:00 – + Danuta Kubiś (zam. Sąsiedzi bloku ul. Sieroszewskiego 50)

18:00 – +Czesław Prończuk, Anna

18:00 – +Czesław Piotrowski

WTOREK 21.07.2020

7:00 – +Igor Grzechnik (greg.21)

7:00 – +Marianna Chomiuk (3r.śm.)

18:00 – + Czesław, Czesława (k) Buda (z racji im.)

18:00 – Dziękczynno-błagalna za Ojca Rydzyka, Radio Maryja, Telewizję trwam z prośbą o Boże błog. dla dzieł przy nich powstałych.

ŚRODA 22.07.2020

7:00 – +Igor Grzechnik (greg.22)

7:00 – +Piotr Wróbel (zam. rodz. Bojarów, Lachów, Suszków, Tudryjków)

18:00 – + Feliks Mizera (2 r.śm.); zmar. Z rodz. Mizerów, Gozdorów, Kostyrów

18:00 – Zbiorowa:

             – +Czesław 24 r.śm.), Longina (13 r.śm.) Gębal

             – Dziękczynna z ok. 60 r. urodzin Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. opiekę                Matki Bożej (zam. Żona i córki)

CZWARTEK 23.07.2020

7:00 – +Edwarda(k) Stefanik (4r.śm.) zm. z rodz. Ożgów i Wasyluków

7:00 – +Elżbieta Majdańska (zam. uczest. pogrzebu)

18:00 – + Igor Grzechnik (greg.23)

18:00 – + Janusz Ircha (24r.śm.); Jan, Bolesław,Apolonia, Józef, Barbara, Ryszard, Ks. Jan;

PIĄTEK 24.07.2020

7:00 – + Igor Grzechnik (greg.24)

7:00 – W intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci: o Boże błog. i łaski dla żywych członków a dla zmarłych o życie           wieczne.

18:00 – + Hanna Zielonka (z racji imienin)

18:00 – Dziękczynno-błagalna za Annę z racji imienin z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.

SOBOTA 25.07.2020

7:00 – + Igor Grzechnik (greg.20)

7:00 – + Krzysztof Stachyra (z racji imienin)

18:00 – + Andrzej Bany (4r.śm.)

18:00 – + Genowefa Jóźwicka (15 r.śm.) oraz zm. z rodz. Jóźwickich

NIEDZIELA  26.07.2020

7:00 – + Henryk (33 r.śm.), Marianna, Walenty, Teofila(k)

9:00 – + Wiesław Lipiec (21 r.śm.) z rodz. Grudzień; Paweł, Stanisław, Jan, Maria, Józef  z rodz. Pizoń

10:30 – + Igor Grzechnik (greg.26)

12:00 – Za parafian

12:00 – Dziękczynno-błagalna z prośbą o boże błog. i łaski dla s. Michaeli w 20 rocz. ślubów zakonnych.

16:00 – + Józef, Stanisław Stawinoga

18:00 – + Anna, Aleksander Kamola; zm. z rodz. Kamolów i Przewłoków