OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25 października 2020 r.

  • Przypominamy, że Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Dyspensa obowiązuje do odwołania. Korzystających z dyspensy zachęcamy do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcamy również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Pamiętajmy  o zachowaniu odpowiedniej odległości min. 1,5 m. i obowiązku zasłaniania nosa i ust.
  • Przyszła niedziela zbiega się z Uroczystością Wszystkich Świętych. W związku z panującą epidemią zachęcamy do indywidualnego odwiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich najbliższych na cały listopad. Informujemy również , że Stolica Apostolska rozszerzyła uzyskanie odpustu zupełnego za zmarłych na cały listopad.
  • Za tydzień I Niedziela miesiąca, Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00 do 16:00, a po Mszy św. o godz. 16:00 zmiana Tajemnic Różańcowych.
  • W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszki na potrzeby naszej parafii.
  • Kartki wypominkowe są wyłożone na stoliku w przedsionku kościoła. Na kartkach wypominkowych u dołu znajduje się kalendarz. Są to kolejne dni listopada  od 1 do 22, a więc do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata, w czasie których w naszym kościele o godz. 17:30 będzie odmawiany Różaniec za zmarłych. Jeśli chcemy, by zmarli poleceni na kartce wypominkowej byli wymienieni w konkretnym dniu, to zaznaczmy go znakiem „X” lub „O”. Na jednej kartce zaznaczamy tylko jeden dzień!.  Wypełnione kartki wypominkowe wraz z ewentualnymi ofiarami wkładamy do skrzynki z napisem „WYPOMINKI”, nie na tacę!
  • Prasa katolicka: Rycerz Niepokalanej, Niedziela, Gość Niedzielny.