Intencje 26 października – 1 listopada 2020 r.

PONIEDZIAŁEK- 26 X

700 + Stanisław GOSEK (greg. 26)

700 + Michalina, Józefa(ę), Józef, Jan ++ SŁOWIKÓW i GLENIÓW i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 + Halina i Czesław ŁUKASZCZYK (of. rodzi. Knopików z Łady)

1800 + Jadwiga DRĄŻYK (greg. 26)

1800 + Józef STAWOWY (of. rodz. Stawowych z Tarnobrzega)

WTOREK – 27 X

700 + Stanisław GOSEK (greg. 27)

700 + Tadeusz SZEWCZAK (6 r. śm.)

1800 Dziękczynno-błagalna za wszystkich członków grupy AA z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.

1800 + Jadwiga DRĄŻYK (greg. 27)

1800 + Stanisława(ę) i Stefan BARTUZI

ŚRODA – 28 X

700 W intencji Panu Bogu wiadomej.

700 + Stanisław GOSEK (greg. 28)

1800+ Tadeusz KACPRZAK (im)

1800 + Jadwiga DRĄŻYK (greg. 28)

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego w wsparcia; • + Genowefa i Stanisław MITURSCY

CZWARTEK- 29 X

700 + Stanisław GOSEK (greg. 29)

1800 Dziękczynno-błagalna za Krystynę i Urszulę z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.

1800 + Halina ŁUKASZCZYK (of. rodz. Łukaszczyków)

1800 + Jadwiga DRĄŻYK (greg. 29)

PIĄTEK- 30 X

700 + Teresa JEWSIEJCZYK (od ucz. pog.)

700 + Stanisław GOSEK (greg. 30-ost.)

1800Dziękczynno-błagalna za Ojca Wojciecha Śliwę (ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, dary DŚ w dalszej posłudze kapłańskiej i zakonnej, oraz o potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.

1800 + Adela WOCH

1800 + Jadwiga DRĄŻYK (greg. 30-ost.)

SOBOTA- 31 X

700 + Ludwik STEFANIK (10 r. śm.) ++ STEFANIKÓW

700 + Józef STAWOWY (of. Janina CHWAŁEK)

1800 + Halina ŁUKASZCZYK (of. sąsiedzi z bloku)

1800 + Tadeusz KOSEL

1800 + Tadeusz WICHA (6 r. śm.)

NIEDZIELA 01 XI – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

700 Henryk HABUCKI (greg. 1)

900 + Alina GOLUCH (7 r. śm.)

900 + Genowefa, Zygmunt, Tadeusz ++ SABATOWSKICH 1030+ Magdalena SUŁEK 1030 + Jan i Wanda SUŁEK, Bolesław i Maria CZTERNASTEK

1200 ZA PARAFIAN

1200 O ustanie epidemii oraz o siły fizyczne i duchowe dla służb medycznych.

1600Aby misjonarze głosząc bezgraniczną miłość Boga, docierali do serc i umysłów wszystkich ludzi, gdzie pośle ich Pan. (of. Kółka Różańcowe)

1800+ Elżbieta MAJDAŃSKA (of. mieszkańcy bloku Reymonta 3)