Czytania

  • Czytania na sobotę, 29 lutego 2020
    Sobota po Popielcu(Iz 58, 9b-14)Tak mówi Pan Bóg: "Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek – na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły".(Iz 58, 9b-14)Tak mówi Pan Bóg: "Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek – na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły".(Iz 58, 9b-14)Tak mówi Pan Bóg: "Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek – na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły".(Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6)REFREN: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdyNakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,bo biedny jestem i ubogi.Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny,zbaw sługę Twego, który ufa Tobie,Ty jesteś moim Bogiem.Panie, zmiłuj się nade mną,bo nieustannie wołam do Ciebie.Uraduj duszę swego sługi,ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy,pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.Wysłuchaj, Panie, modlitwę mojąi zważ na głos mojej prośby.(Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6)REFREN: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdyNakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,bo biedny jestem i ubogi.Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny,zbaw sługę Twego, który ufa Tobie,Ty jesteś moim Bogiem.Panie, zmiłuj się nade mną,bo nieustannie wołam do Ciebie.Uraduj duszę swego sługi,ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy,pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.Wysłuchaj, Panie, modlitwę mojąi zważ na głos mojej prośby.(Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6)REFREN: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdyNakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,bo biedny jestem i ubogi.Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny,zbaw sługę Twego, który ufa Tobie,Ty jesteś moim Bogiem.Panie, zmiłuj się nade mną,bo nieustannie wołam do Ciebie.Uraduj duszę swego sługi,ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy,pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.Wysłuchaj, Panie, modlitwę mojąi zważ na głos mojej prośby.(Ez 33, 11)Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.(Ez 33, 11)Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.(Ez 33, 11)Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.(Łk 5, 27-32)Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: "Pójdź za Mną!" On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: "Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?" Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników".(Łk 5, 27-32)Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: "Pójdź za Mną!" On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: "Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?" Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników".(Łk 5, 27-32)Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: "Pójdź za Mną!" On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: "Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?" Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników".
  • Rozważanie na sobotę, 29 lutego 2020
    Jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest skłonność do usprawiedliwiania siebie i potępiania innych. A Chrystus mówi: "Przyszedłem do grzeszników" (por. Łk 5,32). My jednak często nie zauważamy Go, gdy przechodzi obok i chce się u nas zatrzymać. Usychamy z samotności i zgorzknienia, mając do Niego pretensje, że nie docenił naszych wysiłków, nie przyznał nam racji. Jezu, spraw, byśmy w ciasnej komorze swego wnętrza, tak jak św. Mateusz, usłyszeli Twoje wyzwalające słowa: "Pójdź za Mną" i im zaufali! O. Przemysław Ciesielski OP, Łukasz Kubiak OP, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2004, s. 15
  • Książka dnia, 29 lutego 2020
    św. Jan Paweł IIŚw. Jan Paweł II. Apostoł Miłosierdzia. Wydanie jubileuszowehttp://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53038Modlitewnik powstał z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Jest on adresowany do wszystkich jego czcicieli, a także tych, którzy szukają skutecznego orędownika w wielu sprawach. Można w nim znaleźć starannie opracowany wybór modlitw – zarówno tych, które napisał Święty Jan Paweł II