Wspólnoty

Działalność Parafii Św. Brata Alberta w roku duszpasterskim 2016/2017

 1. Akcja Katolicka – I poniedziałek, godz. 18.30 – lider – P. Małgorzata Ciszewska, Asystent kościelny Ks. Aleksander Zeń, t. 8879353 w. 11
 2. Biblioteka Parafialna. Wypożyczalnia filmów religijnych – wtorek, piątek godz. 17 – 18, niedziela godz. 10 – 12 – P. Elżbieta Marchalewska, t. 886 33 74
 3. Chór Parafialny – poniedziałek, godz. 19 – ks. Marcin Szymańczuk, t. 8879353 w. 21
 4. Dekoracje – ks. Jakub Filipowicz i grupa parafialna.
 5. Duszpasterstwo Sakramentalne Chorych – I piątek miesiąca od godz. 9.00 ks. Mariusz Kozina t. 8879353 w. 15, ks. Marcin Szymańczuk t. 8879353 w. 21 i szafarze nadzwyczajni. W nagłych przypadkach na wezwanie codziennie – Ks. Dyżurny, t. 8879353
 6. Grupa Anonimowych Alkoholików „U ALBERTA” – wtorek godz. 17, opiekun Ks. Paweł Pruszkowski, t. 8879353, w. 14
 7. Kancelaria parafialna (zmieniony lokal) – dni powszednie z wyjątkiem śród w godz. 9.00 – 10.00 i 16.00 – 17.45. W okresie wakacji w godz. 7.30 – 8.00 i 16.00 – 17.45, t. 8879353, fax. 8879353 w.19
 8. Katecheza dzieci kl. II i ich rodziców – niedziela, godz. 11.15 po Mszy św. o godz. 10.30 – Ks. Mariusz Kozina, t. 8879353 w. 15 i ks. Paweł Pruszkowski t. 8879353 w. 14
 9. Koło Przyjaciół Radia Maryja – III wtorek miesiąca, godz. 17.30 – P. Franciszek Zaleski, t. 8877319, Ks. Paweł Pruszkowski tel. 8879353 w. 14.
 10. Konferencje przed chrztem dziecka – piątek godz. 18.45 – Ks. Mariusz Kozina, t. 8879353 w. 15, i ks. Jakub Filipowicz tel. 8879353 w. 20.
 11. Konferencje przedmałżeńskie – sobota, godz. 18.45, Ks. Dyżurny, t. 8879353.
 12. Kółka Różańcowe – I niedziela miesiąca, godz. 16.45, Ks. Aleksander Zeń, t. 8879353, w. 11. Mężczyzn – opiekun P. Jan Wawer; Kobiet – opiekunki PP. Ryszarda Prończuk i Małgorzata Ciszewska.
 13. Księgarnia Parafialna – niedziela po każdej Mszy św. – P. Ryszarda Prończuk. t. 8863248
 14. Legion Maryi – wtorek, godz. 19.00 – Prezydent P. Maria Świtalska. Asystent Ks. Jakub Filipowicz tel. 8879353 w. 20.
 15. Oaza Rodzin – Krąg Rodzinny  P. Piotr Jedziniak Asystent ks. Mariusz Kozina t. 8879353 w. 21
 16. Oaza dzieci i młodzieży –  poniedziałek i wtorek – ks. Mariusz Kozina.
 17. Odnowa w Duchu Świętym – piątek, godz. 18.45 – Ks. Jakub  Filipowicz t. 8879353 w. 20.
 18. Parafialna Poradnia Rodzinna – poniedziałek w godz. 16.00 i na tel. – P. mgr Lidia Stasiak, t. 8884731
 19. Parafialny Zespół Caritas – I czwartek miesiąca, godz. 18.45 – Ks. Aleksander Zeń, t. 8879353, w.11 i P. Ryszarda Prończuk (Prezes) t. 081 887 96 92.
 20. Rada Duszpasterska – I niedziela miesiąca /dwa razy w roku/ godz. 19.00 – Przew. – Ks. Aleksander Zeń, t. 8879353, w. 11, v-ce P. Jacek Prończuk
 21. Redakcja gazety parafialnej „KROMKA” i Listu do parafian „OKRUCHY MIŁOŚCI” –  Jacek Prończuk, Lucyna Błażejczyk, Anna Kiełpsz, Paweł Wójtowicz, Bogdan Rudnik, Ks. Aleksander Zeń, t.8879353 w.11
 22. Rycerstwo Niepokalanej – wtorek /co dwa tygodnie/, godz. 18.45 – Ks. Marcin Szymańczuk, t. 8879353, w.20; P. Lucyna Błażejczyk.
 23. Schola Dziecięca – sobota, godz. 9.00 – Ks. Paweł Pruszkowski, t. 8879353, w.14
 24. Służba Liturgiczna – ministranci – środa, godz. 17.00 – Ks. Mariusz Kozina t. 8879353, w.15. – lektorzy – środa, godz. 18.45 – Ks. Mariusz Kozina t. 8879353, w.15.
 25. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. – PP. Łukasz Komsta, Jarosław Kozak, Jacek Osek, Jacek Prończuk, Paweł Wójtowicz i Piotr Zagrajek; opiekun: – Ks. Aleksander Zeń, t. 8879353, w.11
 26. Puławskie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich II środa miesiąca, godz. 19.00, prezes Paweł Wójtowicz tel. 887-76-40, Duszpasterz kolejarzy – ks. Aleksander Zeń.
 27. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE – harcerki i harcerze – sobota, godz. 9.00 – Ks. Paweł Pruszkowski, t. 8879353, w. 14.

(aktualizacja 16 stycznia 2017)