Rada Duszpasterska

Skład na kadencję 2012-2017

1. Bańcer Tomasz
2. Bączkowski Julian
3. Bieniek Stefan
4. Bieniek Zdzisław
5. Błaziak Jan
6. Błażejczyk Lucyna
7. Ciszewska Małgorzata
8. Frącek Zenon
9. Gościmski Zenon
10. Kiełpsz Anna
11. Kowalik Władysław
12. Kozioł Beata
13. Lipski Tadeusz
14. Mańkowski Mirosław
15. Marek Agnieszka
16. Nowak Katarzyna.
17. Prończuk Jacek
18. Prończuk Ryszarda
19. Syta Renata
20. Szczerba Monika
21. Sztelmach Marianna
22. Ulanowska Bożena
23. Wawer Jan
24. Wójcik Czesław.
25. Wójcik Stanisława
26. Wójtowicz Paweł
27. Zagrajek Piotr
28. Zamojski Grzegorz