OGŁOSZENIA CHRZEST PAŃSKI – Niedziela – 13 I 2019 r.

WPROWADZENIE: Dziś święto Chrztu Pańskiego. Gdy wchodziliśmy do kościoła, mijaliśmy kropielnice, w których większość z nas w poświęconej wodzie maczała palce i czyniła znak krzyża. Ten prosty gest przypomina nam własny chrzest i otwarte dla nas bramy nieba. Ma pomóc nam przezwyciężyć pokusę doczesności. Ma pomagać nam nauczyć się miłości i dobroci Boga. Bo całe nasze życie wiary jest nieustannym powrotem do łaski chrztu i Tego, który pierwszy nas umiłował. Na początku więc przeprośmy za nasze grzechy…

KALENDARIUM:
17 I – Św. Antoniego, op.,
19 I – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, bp.,
1. „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków uczestniczących w tej audiencji. Bracia i Czytaj więcej

INTENCJE 14 I – 20 I 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 14 I –
7.00 – + Greg. /14/ Kazimiera TŁUCZYŃSKA-KUŚ.
7.00 – + Grzegorz Kaźmierczak /of. kuzyna Sylwestra z Rudna/.
7.00 – + Genowefa /32 r.śm./, Stanisław.
18.00 – + Stefan /46 r.śm./, Stanisława Bartuzi.

WTOREK – 15 I –
7.00 – + Greg. /15/ Kazimiera TŁUCZYŃSKA-KUŚ.
7.00 – + Sabina, Władysław, Tadeusz, Czesław Banach.
7.00 – + Józefa, Ludwik Mikos; Zuzanna Słowicka.
7.00 – O błog. Boże dla Radia Maryja, TV Trwam, O. Dyrektora i dzieł przy nich powstałych.
18.00 – + Aniela Ziębowicz-Włodarkiewicz /of. sąsiadów z bloku przy ul. Lubelskiej 29/.

ŚRODA – Czytaj więcej

OGŁOSZENIA OBJAWIENIE PAŃSKIE – Niedziela – 6 I 2019 r.

WPROWADZENIE: To najstarsze chrześcijańskie święto: Objawienie Pańskie. Razem z Mędrcami złóżmy nasze dary. Niechaj będzie to złoto naszych szlachetnych myśli i dobrych uczynków; kadzidło gorliwej modlitwy i pobożnych poruszeń ducha; mirra niepowodzeń, znoszonych z cierpliwością krzywd i cierpień. A na początku przeprośmy za nasze grzechy…
KALENDARIUM:
1. „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, na początku roku zawierzam was i wasze rodziny opiece Maryi, Matki Boga, i – za Jej wstawiennictwem – proszę naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby dał wam wszelkie łaski potrzebne do spokojnego i świętego życia, pełnego pokoju, który jest owocem miłości Boga i bliźniego. Czytaj więcej

INTENCJE 6 I – 13 I 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 7 I 2018 r. –
7.00 – + Greg. /7/ Kazimiera TŁUCZYŃSKA-KUŚ.
7.00 – + Józef Dobosz /4 m. po śm./.
7.00 – + Maria, Michał, Józef Krzyszek; Jadwiga, Andrzej Pawul; Józef Kochaniec.
18.00 – + Kazimierz Frycz.

WTOREK – 8 I –
7.00 – + Greg. /8/ Kazimiera TŁUCZYŃSKA-KUŚ.
7.00 – + Tadeusz /10 r.śm/.
7.00 – + Edward Siedlaczek /40 r.śm./.
7.00 – + Krystyna Mazurek /5 r.śm./; Tadeusz Mazurek /41 r.śm./; Paweł /1 r.śm./.
18.00 – + Wanda Smaga /12 r.śm./ Aleksander /30 r.śm./; zm. z rodz. Smagów i Radomskich.

ŚRODA – 9 I –
7.00 – Dziękczynna Czytaj więcej

Porządek wizyty duszpasterskiej w parafii Św. Brata Alberta w Puławach: Rok 2019.

Środa 2 I 2019 r. – ul. Norwida: 15, 17, 19, 21, 23, 27;
Czwartek 3 I 2019 r. – ul. Norwida: 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33.
Sobota 5 I 2019 r. – ul. Arciucha i 1000-lecia PP, Konopnickiej, Orzeszkowej, ks.
Skargi, ks. Ściegiennego, Nałkowskiej, Żyrzyńska, Grzegorzewskiej /od godz. 10.00/.

Poniedziałek 7 I 2019 r. ul. Norwida: 35, 39, 41, 43, 45 i 47.
Wtorek 8 I 2019 r. – ul. Lubelska: 27, 29, 31 i 33; Kaniowczyków:1, 2, 3.
Środa 9 I 2019 r. – ul. Kaniowczyków: 3a, 4, 5, 6, 8, 9A, 10, 11 i 13.
Czwartek 10 I 2019 – ul. Kaniowczyków: 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24 26 i 28.
Piątek 11 I Czytaj więcej

OGŁOSZENIA NIEDZIELA ŚW. RODZINY: JEZUSA, MARYI i JÓZEFA – 30 XII 2018 r.

WPROWADZENIE: Trwamy w atmosferze Bożego Narodzenia. Spoglądamy na betlejemską szopkę i widzimy Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. Ona jest wzorem każdej rodziny. Ona jest drogowskazem każdej rodziny. Rodzina bowiem jest szkołą miłości Boga i człowieka. Dziękujemy za gorliwych małżonków i rodziców. Powierzajmy opiece Dzieciątka Jezus nasze dzieci, a na początku przeprośmy za grzechy, które uderzają w świętość rodziny…

KALENDARIUM:

31 XII 2018 r. – Św. Sylwestra I, p.,
1 I 2019 r. – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI,
2 I 2019 r. – Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów., dK.,
6 I 2019 r. – OBJAWIENIE PAŃSKIE,
1. „Chrystus narodził się dla nas! Przybądźcie Czytaj więcej

INTENCJE 31 XII 2018 r. – 6 I 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 31 XII 2018 r. –
7.00 – + Grzegorz Kaźmierczak /of. matki chrzestnej/.
17.00 – + Wanda Łuciuk /11 r.śm./.
17.00 – + Włodzimierz Adamczyk /3 r.śm./; Aniela i Paweł Adamczyk; Sabina i Kazimierz Grabowscy;
Irena Dębiec; Ewa Urlich; Jerzy Stefaniak.
17.00 – + Władysław, Wanda, Jan Bakalarz; Kazimierz Grabowski; Wiesław /5 r.śm./, Janusz Wałęga.

WTOREK – 1 I – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI,
7.30 – + Henryk Świątek /r.śm./; Michalina /35 r.śm./.
9.00 – + Cecylia ŁUSZCZYŃSKA /30-sty/.
9.00 – + Stanisław /39 r.śm./, Edwarda /k/, Jan, Paweł z rodz. Kowalskich.
Czytaj więcej

OGŁOSZENIA IV NIEDZIELA ADWENTU – 23 XII 2018 r.

WPROWADZENIE: Nasze adwentowe oczekiwanie powoli dobiega końca. Niech ta liturgia pozwoli nam przygotować nasze serca na spotkanie z Panem, który do nas przychodzi. Bóg nie oczekuje od nas przepychu, by pośród nas się narodzić. Bardziej oczekuje postawy, którą reprezentuje Maryja idąca z pośpiechem w góry, by odwiedzić i wspomóc krewną Elżbietę. Czyńmy podobnie, a na początku przeprośmy…

1. „Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, życzę wam szczęśliwego Bożego Narodzenia, pełnego pokoju, miłości i pogody ducha, jakie przynosi nam Pan zrodzony między nami. Przeżywanie tajemnicy wcielonego Słowa niech wam pomoże przyjmować niespodzianki i wyzwania, przez które Jezus wzywa nas, Czytaj więcej

INTENCJE 24 XII – 30 XII 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 24 XII –
7.00 – + Greg. /24/ Izabella POTOCKA.
7.00 – + Jan Kuzioła /4 r.śm./.
7.00 – + Antonina Adamiec.
7.00 – + Janusz PARZYSZEK /30-sty/.

WTOREK – 25 XII – NARODZENIE PAŃSKIE,
24.00 – ZA PARAFIAN. Dziękczynna za wszystkich darczyńców „Caritas”.
24.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Zbigniewa i jego rodziny.
24.00 – + Jan /r.śm./, Helena Woźniak.
24.00 – + Za zm. z rodz. Moszyńskich i Nowaczków.
24.00 – + Adam Grzegorczyk.
9.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Zofii i Lecha Krzyżanowskich Czytaj więcej

OGŁOSZENIA III NIEDZIELA ADWENTU – 16 XII 2018 r.

WPROWADZENIE: „Radujcie się zawsze w Panu!”, – woła do nas dzisiaj Św. Paweł. Modlitwa, EUCHA-RYSTIA, moja obecność tutaj w świątyni – czy to wszystko powoduje moje szczęście, moją radość, że chcę się tym dzielić z innymi? Niech lektura Słowa Bożego i spotkanie z Jezusem eucharystycznym na zakończenie rekolekcji będą dla nas źródłem wiary i nadadzą naszemu życiu, często trudnemu – sens i radość. A na początku przeprośmy…

1. „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Matce Bożej z Guadalupe, której wspomnienie dzisiaj obchodzimy, zawierzam was tu obecnych, wasze rodziny, a szczególnie te, które oczekują narodzin dziecka. Święty Jan Paweł II powierzył Jej macierzyńskiej trosce życie Czytaj więcej