OGŁOSZENIA IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /Laetare/ – 11 III 2018 r.

WPROWADZENIE: Nasze niedzielne zgromadzenie eucharystyczne, okrywa jedną z najważniejszych prawd o tym, że: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3,16). To właśnie przeżywana przez nas EUCHARYSTIA pozwala nam dotknąć cudownego świata Bożej miłości. Otwórzmy więc serca poprzez szczery żal na wszelkie nieprawości i zaniedbania, byśmy mogli poznać smak życia wiecznego poprzez głębokie uczestnictwo w…
KALENDARIUM:
17 III – Św. Patryka, bp.,
1. „EUCHARYSTIA wyraża to wszystko, czego dokonujemy podczas celebracji eucharystycznej. Ponadto uczy nas ona pielęgnowania trzech postaw, które powinny być zawsze obecne Czytaj więcej

INTENCJE 12 III – 18 III 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 12 III –
7.00 – + Mieczysław GÓRECKI /30-sty/.
18.00 – + Greg /12/ Edmund POLAK.
18.00 – + Wiktoria Niemczyk /24 r.śm./, Helena Niemczyk.
18.00 – + Klemens, Wiera; zm. z rodz. Czaplów i Więckiewiczów.

WTOREK – 13 III –
7.00 – + Ryszard DANIELAK /30-sty/.
18.00 – + Stanisław MECH /30-sty/.
18.00 – + Greg /13/ Edmund POLAK.
18.00 – + Kazimierz.
18.00 – + Krystyna Kapusta /z racji imienin/.

ŚRODA – 14 III –
7.00 – + Stanisław Mech /of. chrześnicy Marty z mężem/.
18.00 – + Greg /7/ Edmund POLAK.
18.00 – + Andrzej Mika /16 r.śm./; Marianna, Marianna, Bogumił, Ryszard, Czytaj więcej

GŁOSZENIA III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 4 III 2018 r.

WPROWADZENIE: Usłyszymy w ewangelii, że Jezus się zdenerwował. Nie uczynił tego bez powodu. Zabolało Go to, że ludzie nie wiedzą, jak zachować się w świątyni. Już od początku tej EUCHARYSTII zadbajmy o skupienie, by to spotkanie z Bogiem było jak najbardziej owocne. Bierzmy przykład z radykalizmu Jezusa. Powyrzucajmy z naszej głowy niepotrzebne myśli i porozsypujmy „monety naszych przyzwyczajeń”, byśmy otwartym sercem skorzystali z tego co proponuje nam Pan Bóg, a na początku prośmy o wybaczenie…
KALENDARIUM:
7 III – Św. Perpetuy i Felicyty, mm.,
8 III – Św. Jana Bożego., z.
1. „Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Przeżywamy Wielki Post: czas refleksji, nawrócenia i duchowej Czytaj więcej

INTENCJE 5 III – 11 III 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 5 III –
7.00 – + Julia, Bronisława, Edward, Czesław.
18.00 – + Henryk KUŹNIAK /30-sty/.
18.00 – + Greg /5/ Edmund POLAK.
18.00 – + Anna Wiak /2 r.śm./, Stefan Wiak; Katarzyna i Bronisław Kulik.
18.00 – + Irena, Czesław Tarka – o łaskę radości nieba /of. córki/.

WTOREK – 6 III –
7.00 – + Kazimierz /z racji imienin/.
7.00 – + Jan, Aleksandra, Kazimiera, Antoni Gowin.
18.00 – + Teresa Nakonieczna /of. sąsiadów z bloku przy ul. Norwida 45/.
18.00 – + Greg /6/ Edmund POLAK.
18.00 – + Jerzy Lis /of. sąsiadów z bloku przy ul. Kruka 3/.

ŚRODA – 7 III –
7.00 – + Greg /7/ Edmund POLAK.
Czytaj więcej

OGŁOSZENIA II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25 II 2018 r.

WPROWADZENIE: Wchodzimy dziś z Jezusem i Jego Apostołami na świętą górę TABOR, by przyjrzeć się przemienieniu Jezusa. On pragnie, byśmy każdego dnia doświadczali nawrócenia i dotknięcia Jego chwały. To właśnie teraz jest czas, byśmy mogli doświadczyć Jego łaski, dlatego na początku tej EUCHARYSTII przepraszajmy Go za wszystko, co nas od Niego oddziela i prośmy o wybaczenie…

1. „Wy, młodzi potrzebujecie poczucia, że ktoś naprawdę w was wierzy: wiedzcie, że Papież wam ufa, że Kościół wam ufa! A wy, ufajcie Kościołowi!… Nigdy się nie zamykaj! W Piśmie Świętym znajdujemy 365 razy wyrażenie „nie lękajcie się”, ze wszystkimi jego odmianami. To jakby powiedzieć, że każdego dnia roku Pan chce, Czytaj więcej

INTENCJE 26 II – 4 III 2018 r.

I N T E N C J E
26 II – 4 III 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 26 II –
7.00 – + Tomasz SZTELMACH /30-sty/.
18.00 – O błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę M. B. dla Teresy /w 59 r. urodzin/.
18.00 – + Greg /26/ Franciszek TALAREK.
18.00 – + Tomasz Sztelmach /of. rodziny Dziubaków/.

WTOREK – 27 II –
7.00 – + Tomasz Sztelmach /of. przyjaciół/.
7.00 – + Bogusław /19 r.śm./, Aniela, Władysław.
18.00 – O Boże błog. dla członków grupy AA.
18.00 – + Greg /27/ Franciszek TALAREK.

ŚRODA – 28 II –
7.00 – + Roman Kasiborski, Helena, Feliks.
18.00 – + Hanna Paduch /26 r.śm./.
18.00 – + Greg /28/ Franciszek Czytaj więcej

OGŁOSZENIA I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 II 2018 r.

WPROWADZENIE: Współczesną „arką Noego”, gdzie możemy się schronić przed niszczycielskim potopem zła, jest Kościół Jezusa. Szafując świętymi znakami Bożej obecności i czułości, jakimi są sakramenty, umacnia nas on bowiem w walce z pokusami i grzechami. Przeżywaną dzisiaj niedzielę Wielkiego Postu możemy nazwać „niedzielą kuszenia Boga”. Przebywając czterdzieści dni na pustyni Jezus nie uległ żadnej z pokus. A my? Za naszą pychę i nieposłuszeństwo z głębi serca teraz przepraszajmy i prośmy Go o wybaczenie…
KALENDARIUM:
22 II – KATEDRY ŚW. PIOTRA, AP.,
1. „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś wchodzimy w okres Wielkiego Postu, czas wstrzemięźliwości, modlitwy Czytaj więcej

INTENCJE 19 II – 25 II 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 19 II –
7.00 – + Marianna, Ludwik, Franciszek.
18.00 – + Greg /19/ Franciszek TALAREK.
18.00 – + Genowefa Kloc /of. rodz. Szewczyków/.
18.00 – + Zenon. /3 r.śm./, Apolonia /6 r.śm./, Wojciech /4 r.śm./.

WTOREK – 20 II –
7.00 – + Jerzy LIS /30-sty/.
7.00 – + Jerzy NIEDZIELSKI /30-sty/.
18.00 – O Boże błog. dla O. Dyrektora, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów TV Trwam i
innych dzieł przy nich powstałych.
18.00 – + Greg /20/ Franciszek TALAREK.
18.00 – + Maria Gruchalska /6 m. po śm./; Leszek Dudek /5 m. po śm.//of. rodz. Jastrzębskich/.

ŚRODA – 21 II –
7.00 – + Zygmunt Nagórski Czytaj więcej

OGŁOSZENIA VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 II 2018 r.

WPROWADZENIE: Przychodzimy dzisiaj do Jezusa jak bohater dzisiejszej Ewangelii, trędowaty, by podobnie jak on prosić z wiarą: „Jeżeli chcesz możesz mnie oczyścić”. Jezus pragnie nas uzdrawiać, oczyszczać i przemieniać w czasie naszego liturgicznego zgromadzenia – EUCHARYSTII. Pozwólmy więc, by w tym sakramencie Jezus przybył do nas, ale najpierw wyznajmy przed Nim, co jest naszym duchowym trądem, naszym grzechem i słabością i prośmy Go o wybaczenie…

KALENDARIUM:
14 II – ŚRODA POPIELCOWA.

1. „Witam serdecznie obecnych na tej audiencji Polaków. Uczestnicząc w mszalnej liturgii słowa, pamiętajmy zawsze o nakazie misyjnym, jaki Pan Jezus powierzył apostołom i każdemu z nas: „Idźcie na cały świat i Czytaj więcej

INTENCJE 12 II – 18 II 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 12 II –
7.00 – + Greg /12/ Franciszek TALAREK.
18.00 – O błog. Boże i potrzebne łaski – miłość w rodzinie Pełczyńskich.
18.00 – + Helena Niemczyk.
18.00 – + Wiesław Słota. /1 r.śm./.

WTOREK – 13 II –
7.00 – + Władysław Semla /of. Grażyna i Wiesław Semla/.
7.00 – + Julianna, Wacław, Zbigniew, Weronika, Jan z rodz. Kozioł; Katarzyna, Adam
Komsta.
18.00 – O błog. Boże i zdrowie dla teściowej – Teresy Szkudlarek.
18.00 – + Greg /13/ Franciszek TALAREK.
18.00 – + Genowefa Kloc /of. Anny i Piotra Gadowskich/.

ŚRODA – 14 II – POPIELEC.
7.30 – + Władysław Semla /of. bratanicy Czytaj więcej