OGŁOSZENIA CHRZEST PAŃSKI – Niedziela – 13 I 2019 r.

WPROWADZENIE: Dziś święto Chrztu Pańskiego. Gdy wchodziliśmy do kościoła, mijaliśmy kropielnice, w których większość z nas w poświęconej wodzie maczała palce i czyniła znak krzyża. Ten prosty gest przypomina nam własny chrzest i otwarte dla nas bramy nieba. Ma pomóc nam przezwyciężyć pokusę doczesności. Ma pomagać nam nauczyć się miłości i dobroci Boga. Bo całe nasze życie wiary jest nieustannym powrotem do łaski chrztu i Tego, który pierwszy nas umiłował. Na początku więc przeprośmy za nasze grzechy…

KALENDARIUM:
17 I – Św. Antoniego, op.,
19 I – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, bp.,
1. „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków uczestniczących w tej audiencji. Bracia i siostry, w nowym 2019 roku, który rozpoczęliśmy, nie zapominajcie o potędze modlitwy. Powierzając Bogu swoje spraw s w modlitwie „Ojcze nasz”, bądźcie pewni, że otrzymacie od Niego to wszystko, co jest dla was dobre, pożyteczne i niezbędne. Ufając Bożej dobroci, zrozumiecie sens zdarzeń, i cel waszego życia. Niech w waszej modlitwie nie zabraknie zawierzenia i wytrwałości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! – powiedział papież do pielgrzymów polskich.
2. Dzisiaj – CHRZEST PAŃSKI – dokonany w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego. Nie jest tożsamy z chrztem udzielanym obecnie w Kościele, którego moc zbawcza wynika z męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Święto dzisiejsze kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła, mimo, że dekoracja i śpiew kolęd w liturgii trwa do Objawienia Pańskiego.
3. Dzisiaj – II miesiąca – zapraszamy o godz. 18.00 na czuwanie modlitewne w intencji Ojczyzny. Przewodniczą członkowie Rycerstwa Niepokalanej.
4. Spotkania opłatkowe: dzisiaj o godz. 17.00 na opłatku spotkają się: Legion Maryi i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy, a o godz. 19.00 opłatek dla członków Rady Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszamy.
5. 17 I – obchodzony jest w Polsce jako Dzień Judaizmu – przeznaczony na modlitwę za starszych braci w wierze.
6. W dniach 18 I – 25 I 2019 r. będziemy przeżywać Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – Tydzień Ekumeniczny. Serdecznie zapraszamy na Msze św. o godz. 18.00 – będziemy prosić Pana o zjednoczenie Jego wyznawców – by stała się „…Jedna Owczarnia i jeden Pasterz…”.
7. Za tydzień – 20 I 2019 r. – będzie w naszym kościele TVP 3 i przeprowadzi transmisję Mszę św. o godz. 10.00. Dlatego zamiast Mszy św. o godz. 9.00 i 10.30 będzie transmitowana Msza św. o godz. 10.00. Zmiany są konieczne za które przepraszamy – porządek odprawianych intencji jest podany osobno w gablocie. Tego dnia podczas EUCHARYSTII o godz. 10.00 wspomnimy bohaterów Powstania Styczniowego.Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej eucharystycznej wspólnocie, niech to będzie wyraz naszego patriotyzmu i troski o sprawy Ojczyzny.
8. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
9. Adoracja w piątek – jak zawsze /w godz. 15.00 – 18.00/ – zapraszamy do kaplicy św. Alberta /boczne wejście/.
10. Wizyta pasterska, czyli spotkanie duszpasterza z rodziną, wspólna modlitwa i poświęcenie domu. Mamy nadzieję spotkać się z wszystkimi członkami rodziny. Program na bieżący tydzień jest następujący:
Poniedziałek 14 I – ul. Słowackiego: 20. 22 i 24/26; ul. Sienkiewicza: 6.
Wtorek 15 I – ul. Sienkiewicza: 7, 9, 10, 11, 12.
Środa 16 I – ul. Sienkiewicza: 15, 17, 19, 21 i ul. Reymonta 1.
Czwartek 17 I – ul. Sienkiewicza: 11A i 13 i ul. Reymonta 3.
Piątek 18 I – ul. Reymonta 27 i ul. Sieroszewskiego: 5, 8, 9 i 11.
Sobota 19 I – ul. Żeromskiego, Kochanowskiego, Sieroszewskiego, Reymonta,
Sienkiewicza i Słowackiego /domki jednorodzinne od godz. 10.00/.
11. Tygodniki NIEDZIELA i GOŚĆ NIEDZIELNY są do nabycia. W NIEDZIELI możemy przeczytać: „Synowskie zaufanie w modlitwie” – naucza FRANCISZEK; „W obronie prawdziwej historii” – wyrok oczekiwany; „Dziecko to skarb” – temat numeru; „Jak budowała się Polska”. W dodatku lubelskim: „Dar tysięcy serc” – Orszak Trzech Króli; „Skarbem świątyni jest Chrystus”. GOŚĆ NIEDZIELNY proponuje: „Spotkasz Jezusa, zmienisz swą drogę” – z nauczania FRANCISZKA; „Brama sakramentów” – o chrzcie – temat Gościa. W dodatku lubelskim możemy przeczytać: „Naśladować Mędrców ze Wschodu”; „W kolejce po Ewangelię” – o katechezie w szkole. Mamy także: PRZEWODNIK KATOLICKI, a w nim: „Światło w Iraku” – temat numeru; „Escape room bez przepisów” – sprawy polskie; „Chrzest Jezusa”; „Polscy misjonarze w świecie” – mapa. Zapraszamy do nabywania i czytania prasy.
12. .Modlitwa za zm.: + Edward CAPAŁA; + Andrzej RUZGIS-JACKIEWICZ; + Czesława GÓRSKA.