I N T E N C J E 29 IV – 5 V 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 29 IV –
7.00 – + Anna Jaruga /of. sąsiadów/.
18.00 – + Tadeusz Nowicki /17 r.śm./.
18.00 – + Greg. /28/ Janina SKAWIŃSKA.

WTOREK – 30 IV –
7.00 – + Greg. /29/ Janina SKAWIŃSKA.
18.00 – O błog. Boże w pracy nad sobą dla członków grupy AA.
18.00 – + Tadeusz Jędrych /14 r.śm./, Janina, Stanisław, Teresa.
18.00 – + Krzysztof OCZERETKO /30-sty/.

ŚRODA – 1 V –
7.00 – + Greg. /30-ostatnia/ Janina SKAWIŃSKA.
18.00 – O Boże błog. dla Dariusza /w 40 r. urodzin/of. rodziców/.
18.00 – + Greg. /1/ Feliks MIZERA.
18.00 – ZBIOROWA.
/O błog. Boże i zdrowie dla Anny, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Genowefy, Zofii, Marii, Agnieszki, Elżbiety, Ilony, Marka, Zbigniewa, Andrzeja, i
wszystkich chorych parafian/.
/Za ubogich, bezrobotnych i potrzebujących pomocy materialnej i duchowej/.
/O błog. Boże i łaski dla Nokosia /z okazji 4 r. urodzin/.
/+ Józef Kęsik /of. sąsiadów z ul. Sieroszewskiego 9/.
/+ Jerzy Majewski /6 r. śm./.
/+ Małgorzata, Jan Skwarek; zm. z rodz. Skwarków/.
/+ Maciej, Adam Poniatowscy/.

I CZWARTEK /miesiąca/ – 2 V –
7.00 – + Michał /38 r.śm./, zm. z rodz. Wysockich.
18.00 – O powołania kapłańskie i zakonne i za pracujących kapłanów.
18.00 – + Greg. /2/ Feliks MIZERA.
I PIĄTEK /miesiąca/ – 3 V – NMP KRÓLOWEJ POLSKI.
7.30 – + Paweł /11 r.śm./, Janina, Barbara.
9.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Renaty i Ireneusza /w 25 r. śl./ i dla
całej rodziny.
9.00 – + Greg. /3/ Feliks MIZERA.
15.00 – Msza św. ślubna.
16.00 – + Piotr Szczypa /4 r.śm./; zm. z rodz. Szczypa i Leftak.
18.00 – Aby nasi kapłani, sprawując EUCHARYSTIĘ ze czcią, zachęcali wiernych do pełnego w Niej
uczestnictwa.
I SOBOTA /miesiąca/ – 4 V –
7.00 – Wynagradzająca NMP za grzechy przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu i o pokój na świecie.
15.00; 16.00; 17.00 – Msze św. ślubne.
18.00 – + Greg. /4/ Feliks MIZERA.
18.00 – + Aleksy Nowak /14 r.śm./; Marianna Wojtalik /6 r.śm./; Henryk Wojtalik /30 r.śm./.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 5 V –
7.30 – + Zm. z rodz. Grzybowskich.
9.00 – + Tadeusz Rapp /2 r.śm./.
9.00 – + Greg. /5/ Feliks MIZERA.
10.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Michała /37 r. ur./ i dla całej rodziny.
10.30 – O bł. Boże i dalszy rozwój Puławskich SKAUTÓW.
10.30 – + Stanisław Borysławski /6 r.śm./; za zm. z rodz. Borysławskich o Rutkowskich.
12.00 – ZA PARAFIAN.
16.00 – Za młodzież maturalną, o dar mądrości na czas egzaminów i dalszy wybór drogi życiowej.
18.00 – + Halina Zarzecka /4 r.śm./.