I N T E N C J E 27 V – 2 VI 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 27 V –
7.00 – + Józef Sibiga /of. Zbigniewa z rodziną z Łętowni/.
18.00 – Dziękczynna z prośba o Boże błog. głęboką wiarę i potrzebne łaski przez ręce Maryi – Matki
Miłosierdzia dla Mileny i Jacka /w 8 r. ślubu/ oraz ich syna Jakuba.
18.00 – + Greg. /27/ Feliks MIZERA.
18.00 – + Igor Grzechnik /10 r.śm./.

WTOREK – 28 V –
7.00 – + Jarosław, Wiesław Popiołek.
7.00 – + Greg. /28/ Feliks MIZERA.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla O. Wojciecha /w 8 r. święceń kapłańskich/.
18.00 – O zdrowie, Boże błog. i moc ducha dla członków grupy AA.
18.00 – + Aniela /z racji imienin/, Jan, Anna, Henryk.
18.00 – + Waldemar Głębicki /7 r.śm./.

ŚRODA – 29 V –
7.00 – + Aleksandra Kutyła /of. Władysław Lenart/.
18.00 – + Greg. /29/ Feliks MIZERA.
18.00 – ZBIOROWA.
/O błog. Boże i zdrowie dla Anny, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Genowefy, Zofii, Marii, Agnieszki, Elżbiety, Ilony, Marka, Zbigniewa, Andrzeja, i
wszystkich chorych parafian/.
/Za ubogich, bezrobotnych i potrzebujących pomocy materialnej i duchowej/.
/+ Magdalena Sułek/.
/+ Danuta CIOSEK /30-sty/.

CZWARTEK – 30 V –
7.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla Anny i Marcina oraz ich dzieci.
18.00 – + Seweryna /k/ Grzegorczyk /1 r.śm./.
18.00 – + Henryka /k/, Krzysztof, Marian Bojko.
18.00 – + Greg. /30-ostatnia/ Feliks MIZERA.

PIĄTEK – 31 V –
7.00 – + Tadeusz Kacprzak /of. Anna i Jan Fludrowie, i Dorota i Antoni Jurkowscy/.
18.00 – O błog. Boże, potrzebne łaski i zdrowie oraz za zm. członków grupy ADŚ.
18.00 – O bł. Boże dla Franciszka /w 17 r. ur./, potrzebne łaski i dalszą opiekę M. B. dla całej rodziny.
18.00 – + Aniela Ziembowicz – Włodarkiewicz.

I SOBOTA /miesiąca/ – 1 VI –
7.00 – Wynagradzająca M. B. za zniewagi Jej Niepokalanego Poczęcia z prośbą o pokój na świecie.
16.00 – Msza św. ślubna.
18.00 – + Elżbieta Nagórska; zm. z rodz. Nagórskich i Moszczyńskich.
18.00 – + Henryk Pijarski /z racji imienin/.
18.00 – + Greg. /1/ Jan GOSEK.
WNIEBOWSTAPIENIE PANSKIE – 2 VI –
7.30 – + Greg. /2/ Jan GOSEK.
9.00 – + Marianna Jessa.
9.00 – + Zdzisław.
9.00 – + Jan, Wanda i zm. z rodz. Grzebalskich.
10.30 – O bł. Boże z zdrowie dla Krystyny Marek.
10.30 – + Stanisław Dąbrowski /27 r.śm./.
10.30 – + Stanisława, Władysław, Marian, Józef, Regina, Feliks; zm. z rodz. Pałków.
12.00 – ZA PARAFIAN.
12.00 – O błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę M. B. dla Lidii i Piotra /w 11 r. ślubu/.
16.00 – Aby rodziny zagrożone rozpadem, w trudnościach nie wątpiły w dobroć Bożą i zawierzając się
Najwyższemu, odbudowały wzajemne więzi.
18.00 – + Antonina, Zofia, Władysław; zm. z rodz. Ryniewicz i Smagacz.