I N T E N C J E 24 VI – 30 VI 2019 r.

PONIEDZIAŁEK – 24 VI –
7.00 – + Greg. /24/ Jan GOSEK.
18.00 – + Jan Pyl; Janina Kuchnio; zm. z rodz. Pylów i Kuchniów.
18.00 – + Bogdan Szewczyk /17 r.śm./ i zm. rodziców.
18.00 – + Janina Mańkowska /w dniu imienin/.

WTOREK – 25 VI –
7.00 – + Greg. /25/ Jan GOSEK.
18.00 – + O błog. Boże w pracy nad sobą dla członków grupy AA.
18.00 – + Stanisław Ciszewski /10 r.śm./; Krystyna Ciszewska.

ŚRODA – 26 VI –
7.00 – + Greg. /26/ Jan GOSEK.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla Ireny i Adama /w 45 r. ślubu/.
18.00 – ZBIOROWA.
/O błog. Boże i zdrowie dla Anny, Teresy, Krystyny, Jadwigi, Genowefy, Zofii, Marii, Agnieszki, Elżbiety, Ilony, Marka, Zbigniewa, Andrzeja, i
wszystkich chorych parafian/.
/Za ubogich, bezrobotnych i potrzebujących pomocy materialnej i duchowej/.
/O błog. Boże dla Ryszarda Hołubiczko /w r. urodzin/.
/+ Józef NOWACKI /30-sty/.
/+ Tadeusz SZYMAŃSKI /30-sty/.
/+ Bartłomiej Szmyrgałło /of. sąsiadów z klatki/.
/+ Marek Abramek; Mieczysław Brzozowski/.
/+ Anastazja, Helena, Władysław, Wiesław z rodz. Salwowskich/.
/+ Władysław Semla /z racji imienin/.

CZWARTEK – 27 VI –
7.00 – + Greg. /27/ Jan GOSEK.
18.00 – + Władysław Szymański /6 m. po śm./.
18.00 – + Kazimierz Świerczak /21 r.śm./.

PIĄTEK – 28 VI – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.
7.30 – + Greg. /28/ Jan GOSEK.
9.00 –
18.00 – + Henryk /14 r.śm./.
18.00 – + Władysław, Jan, Jan, Stanisława, Helena, Hanna.

SOBOTA – 29 VI – ŚW. App. PIOTRA i PAWŁA
7.30 – + Greg. /29/ Jan GOSEK.
9.00 – O błog. Boże i opiekę M. B. dla Macieja Sułek /w 13 r. urodzin/.
9.00 – O Boże błog. i łask /w r. urodzin i w dniu imienin/.
15.00 – O błog. Boże dla Janiny /w 80 r. urodzin/.
16.00 – Msza św. ślubna
18.00 – + Stanisław /26 r.śm./, Janina, zm. z rodz. Zakaszewskich i Sienkiewiczów.
18.00 – + Zofia /15 r.śm./; zm. z rodz. Boreczków i Górnych.
XIII NIEDZIELA ZWYKLA – 30 VI –

   7.30 - + Greg. /30-ostatnia/ Jan GOSEK.
   9.00 - + Bartłomiej Tokarski /23 r.śm./.
   9.00 - + Aleksander /r.śm./, Stanisława Mączka; Helena, Edward Kozakowie.
   9.00 - + Marian Dudek.
   10.30 - O błog. Boże i opiekę M. B. dla Hanny i Roberta Wąchała /w 20 r. ślubu/. 
   10.30 - O błog. Boże i opiekę M. B. dla Wiesławy i Waldemara Nowaczek /w 35 r. śl./.
   12.00 - ZA PARAFIAN.
   16.00 - + Władysław, Bronisława Wrzołek.
   18.00 - + Janina Gozdur /10 r.śm./.