Intencje 28 października – 3 listopada 2019 r.

PONIEDZIAŁEK- 28 października
700 ++ FOTYMÓW, TYLOSÓW, ŚCIBORKÓW, DRUMLAKÓW
1800 + Eugeniusz KOZAK (greg. 28)
1800 + Tadeusz KOZEL
1800 + Józef SIBIGA (greg. 19)

WTOREK – 29 października
700 + Eugeniusz KOZAK (greg. 29)
1800 + Stanisława(ę) ++ SZYMANKÓW, MARKÓW i JANISZEWSKICH
1800 + Józef SIBIGA (greg. 20)
1800 + Dziękczynno-błagalna za członków grupu AA z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

ŚRODA – 30 października
700 + Józef SIBIGA (greg. 21)
1800 + Eugeniusz KOZAK (greg. 30 -ostatnia)
1800 + Jadwiga DRĄŻYK (of. Kółka Różańcowe)
1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta:
• za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia;
• Dziękczynno-błagalna za Huberta (18 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.
• Dziękczynno-błagalna za O. Wojciecha ŚLIWĘ ( ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski w pracy misyjnej i duszpasterskiej.
• Dziękczynno-błagalna za Janinę i Mieczysława LISOWSKICH (50 r. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia na dalsze lata życia, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.

  • Maria, Michał ++ MICHALSKICH
  • Tadeusz GOLUCH (ur. i im.)

CZWARTEK- 31 października
700 + Jadwiga DRĄŻYK (of. rodz. Filasów)
1800 + Ryszard COFTA(of. sąsiadów)
1800 + Józef SIBIGA (greg.22)
1800 + Bronisława(ę) (20 r. śm.), Władysław (26 r. śm.) ++ WRZOŁEK

PIĄTEK- 01 listopada
700+ Marianna CHOMIUK, Józef, Karolina
900 + Józef SIBIGA (greg.23)
900 + Waldemar GŁĘBICKI (greg. 1)
1030 Dziękczynno-błagalna za Krzysztofa (ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.
1600 + Tadeusz CZAPLA (7 r. śm.)
1800 Za zmarłych członków Kół Różańcowych i zmarłych z ich rodzin o chwałę zbawienia.

SOBOTA – 02 listopada
700 + Wynagradzająca MB za grzechy przeciw jej Niepokalanemu Poczęciu i o pokój na świecie.
900 + Henryk, Karolina, Stefan, Danuta, Edward, Arkadiusz
900 + Józef SIBIGA (greg.24)
1800 + Waldemar GŁĘBICKI (greg. 2)
1800 ++ ŚWIŻKÓW i LESICKICH

XXXI NIEDZIELA – 03 listopada
700 + Józef SIBIGA (greg. 25)
900 + Wanda NIEMIEC (9 r. śm.)
900 + Aniela ZIEMBOWICZ-WŁODARKIEWICZ (1 r. śm.)
900 + Stanisław SZANIAWSKI (1 r.śm.) (of. rodzina)
1030 + Waldemar GŁĘBICKI (greg. 3)
1030 + Jan, Stanisława ++ BIEŃCZAK (7 r. śm.)
1030 + Marianna i Stanisław
1200 ZA PARAFIAN
1600 Dziękczynna za wolną Ojczyznę, aby nowo wybrani parlamentarzyści ustanawiali prawa zgodne z chrześcijańską tradycją naszego narodu.(of. Kółka Różańcowe)
1800 + Magdalena SUŁEK
1800 + Helena, Wacław HENNEL ++ z ich rodzin