Intencje 2 – 8 sierpnia 2021 r.

PONIEDZIAŁEK  02.08.2021

7:00 – + Jan Owczaruk

7:30 – + Stanisław Sikora (gr.2)

18:00 – O Boże błog. i łaski oraz dary Ducha Świętego dla Haliny z okazji 85 r. urodzin

18:00 – + Rafał Wronowski (of. rodziny szwagra Grzegorza)

WTOREK  03.08.2021

7:00 – +Barbara Pyra (of. rodz. Florek)

7:30 –  + Stanisław Sikora (gr.3)

18:00 – + Krzysztof Stachyra (r.śm)

18:00 – O Boże błog. i łaski dla Wiktorii z ok. 11 r. urodzin oraz dla Teresy z ok. 63 r. urodzin

ŚRODA 04.08.2021

7:00 – + Krzysztof Bieńkowski (of. uczest.pogrzebu)

7:30 – + + Stanisław Sikora (gr.4)

18:00 – + Czesława(k), Henryk, Paweł, Stanisława(k), Apolonia, Józef; ++ Łyszcz i Miturskich

18:00 – Zbiorowa:

            – Za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego

                           i  materialnego w wsparcia

           – + Maria Przewłoka (of. sąsiadów z bloku)

           – + Jadwiga, Anna, Kazimierz, ++ Sobich i Kasperskich

           – + Mirosław Białek

           – Dziękczynno-błagalna za Stasia z okazji 5 r.urodzin

           – O Boże błog. i łaski wiary dla Andrzeja, Michała i Oli.

CZWARTEK  05.08.2021

7:00 – + Krzysztof Bieńkowski (of. rodz. Nowaków z Końskowoli)

7:30 –  +  Stanisław Sikora (gr.5)

18:00 –  O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz o Boże błogo. i łaski dla księży pracujących

               w naszej  parafii. (of. Kół Różańcowych Męskich)

18:00 – + Krystyna Kozak (of. koleżanek z pracy córki Danuty)

PIĄTEK  06.08.2021 – Przemienienie Pańskie

7:00 – + Genowefa Baran (30-sty)

7:00 – + Stanisław Sikora (gr.6)

9:00 –  + Anastazja i Józef Strawa

16:00 – + Eugeniusz Sztelmach (of. rodz. Warszawskich)

18:00 – +  Aby Polacy zachowali wstrzemięźliwość od nadmiernego spożywania alkoholu, zadbali o godność osobistą

              a szczególnie polecamy młodzież. (of. Kół Różańcowych )

SOBOTA 07.08.2021

7:00 –  + Stanisław Sikora (gr.7)

7:30 – Intencja wynagradzająca Matce Bożej za zniewagi, bluźnierstwa, grzechy popełnione przeciw jej

            Niepokalanemu Sercu i pokój na świecie.

18:00 – Dziękczynno-błagalna za Wioletę z ok. 30 r. urodzin, dary Ducha Świętego w rozeznaniach życiowych

NIEDZIELA  08.08.2021

7:00 – + Ilona Paprocka (of. kolegów i koleżanek z pracy)

9:00 –  + Stanisław Sikora (gr.8)

9:00 – + Marian Łopatek (of. kolegów i koleżanek z pracy)

10:30 – + Wojciech Nowak

12:00 – Za Parafian

16:00 – + Teresa Kamińska (9 r.śm.)

18:00 – + Bogdan Bury (20 r.śm.), ++ Bury, Osowskich, Jagłowskich