Intencje 11 – 17 października 2021 r.

PONIEDZIAŁEK- 11 X

700 + Alojzy SIKORA (gr. 11) 730 + Zenon BENICKI (od siostry Teresy z mężem)

1800 + Bożena DRĄŻYK (gr. 11)

1800 + Jan GRYKAŁOWSKI (8 r. śm.)

1800 + Jan, Mariusz ++ BAĆKOWSKICH

WTOREK – 12 X

700 O zdrowie i zgodę w rodzinie. 730 + Teresa, Michał, Teresa

1800 + Alojzy SIKORA (gr. 12)

1800 + Bożena DRĄŻYK (gr. 12)

1800 + Bolesław TERECH (25 r. śm.)

ŚRODA – 13 X

700 + Tadeusz (7 m-c po śm.) 730 + Edward (im.)

1800 + Alojzy SIKORA (gr. 13)

1800+ Bożena DRĄŻYK (gr. 13)

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego w wsparcia; • + Edward, Marianna ++ MOSZYŃSKICH • + Adrian DUDEK (29 ur.) • + Jan ŁACH (od ucz. pog.) • + Leokadia CHARCHUŁA(od ucz. pog.)

CZWARTEK- 14 X

700+ Barbara PYRA (od siostrzeńca Jurka Wójcika z rodziną) 730 Dziękczynno-błagalna za Lidię (56 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.

1800 + Stanisław KAMIŃSKI (16 r. śm.) ++ KAMIŃSKICH

1800 + Alojzy SIKORA (gr. 14)

1800 + Bożena DRĄŻYK (gr. 14)

PIĄTEK- 15 X

700 + Jadwiga (im.), Stanisław, Elżbieta ++ STĘPIEŃ, MIZERSKICH, NOWAKOWICZ 730 + Apolonia STRZĘPEK

1600 MSZA ŚW ŚLUBNA

1800 + Czesław PIOTROWSKI (8 r. śm.)

1800 + Wiktoria, Gustaw, Julia, Stanisław ++ z rodz.

1800 + Alojzy SIKORA (gr. 15)

1800 + Bożena DRĄŻYK (gr. 15)

SOBOTA- 16 X

700 + Genowefa, Czesław ++ WOLAKÓW, GOŁĘBIÓW 730 + Wanda NIEMIEC (11 r. śm.)

1800 + Dziękczynna w intencji Róż Różańcowych za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

1800 + Alojzy SIKORA (gr. 16)

1800 + Bożena DRĄŻYK (gr. 16)

NIEDZIELA 17 X

700 + Zofia (3 r. śm.), Wincenty (23 r. śm.), Antonina, Konstanty, Eleonora, Ludwik, Henryk ++ SARAN, TARACHA

900 + Genowefa i Krzysztof KLOC (od. syna Pawła z rodziną)

900 + Jadwiga i Jan ŁACH (od brata Stanisława z rodziną) 1030 + Eugeniusz, Stefania, Franciszek, Wiesława(k) 1030 + Wiesława(k), Tadeusz, Stanisław ++ MACIEJCZYKÓW

1200 ZA PARAFIAN

1200 Dziękczynno-błagalna za Danutę i Marka (25 r. ślubu) oraz Marka(50 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.

1600 + Alojzy SIKORA (gr. 17)

1600 + Walerian i Marianna ADAMOWICZ

1800 + Bożena DRĄŻYK (gr. 17)