Intencje 4 – 10 kwietnia 2022 r.

7:00 – + Teresa Wiraszka (gr.4)

7:30 – O Boże błog. dla Moniki i Huberta w rocznicę ślubu

18:00 – + Zofia Kopacz (1 r.śm.), Marian Kopacz

18:00 –  + Feliksa(k) Zdun; ++ Zdunów i Nowaków

WTOREK 05.04.2022

7:00 –  + Teresa Wiraszka (gr.5)

7:30 –  + Marian Modrzewski (of. sąsiadów)

18:00 – + Leokadia, Edward, Czesław, Henryk; ++ Iwaniuk

18:00 – + Kazimiera, Władysław; ++ Nóżków i Basiaków

ŚRODA  06.04.2022

7:00 –  + Teresa Wiraszka (gr.6)

7:30 – + Roman Tokarski (of. uczest. pogrzebu)                                                                                                                      

18:00 – + Tadeusz Kacprzak (3 r.śm.)

18:00 – + Wacław; ++ Kramarz i Zagoszczon

18:00 – Zbiorowa:

 – Za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego  i  materialnego   

             wsparcia;

 – Za Ukrainę i naród Ukraiński o siłę i wytrwałość w obronie swojej ojczyzny oraz jak najszybsze ustanie 

    wszelkich działań zbrojnych prowadzonych przez Rosję;

– + Józef Zakrzewski (of. uczest. pogrzebu)

– + Danuta Gołębiowska (of. uczest. pogrzebu)

– + Barbara Goldsztejn (1 r. śm.)

– + Jan Fluder

  CZWARTEK 07.04.2022

7:00 – + Julianna Nita (9 r. śm.)

7:30 –  + Teresa Wiraszka (gr.7)

18:00 – O Boże błog. dla Franciszka w 12 r. urodzin i Ignacego w 6 r. urodzin

18:00 – O święte powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego, aby nie brakowało Bogu osób do 

              głoszenia Ewangelii całemu światu. Szczególnie polecajmy młodych z naszych rodzin.

             (of. Koła Różańcowe Męskie)

18:00 –  + Czesława(k) Kuśmierczak (of. sąsiadów bloku Lubelska 29)

PIĄTEK  08.04.2022

7:00  –  + Teresa Wiraszka (gr.8)

7:30  –  + Henryk (15 r.śm.), Jan, Zofia, Roman, Barbara, Władysław, Zygmunt; ++ Przydatek

18:00 – + Elżbieta Goleniewicz (of. Żołnierze Kompanii Remontowej – Dęblin)

18:00 – + Mirosław Pacek (1 r.śm.)

18:00 – + Czesława(k) Kuśmierczak (of. rodz. Kowalików)

SOBOTA  09.04.2022

7:00 – + Teresa Wiraszka (gr.9)

7:30 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 –  Dziękczynna za dobre serce z prośbą o Boże błog. dla p. Organisty Jana Sokołowskiego (od RN)

18:00 –  + Małgorzata Jerzyna (of. Caritas)

18:00 –  + Helena (28 r.śm.), Jan (24 r.śm.); ++ Chabrosów i Kruków

NIEDZIELA  10.04.2022

7:00 – + Sabina i Jan Fijołek

9:00 –  + Teresa Wiraszka (gr.10)

10:30 – + Jan Grela (12 r.śm.), Dariusz, Krzysztof, Jan, Aniela, Hanna; ++ Grelów

12:00 – Za parafian

16:00 –  O Boże błog. i dalszy rozwój Puławskiego Środowiska Skautów Europy

18:00 – + Ryszard Rzeszot (12 r.śm.), Marianna Rzeszot; ++ Ciepielewskich i Rzeszot