Surrexit!

Drodzy Parafianie i przybyli Goście! W tym roku wielkanocne „Alleluja” rozbrzmiewa w naszych świątyniach i domach w atmosferze dramatu okrutnej wojny toczącej się na Ukrainie. Wielu z nas gości w swoich domach Tych, których te tragiczne wydarzenia dotyczą bezpośrednio. Do nas wszystkich, do całej ludzkości, pogrążonej w niepewności, lęku i cierpieniach Zmartwychwstały Chrystus przychodzi z wezwaniem „Nie bójcie się!” i pozdrowieniem „Pokój wam!”. Niech Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem odbuduje w każdym z nas nadzieję, pomnoży wiarę i rozpali miłość. Niech pomaga nam dostrzegać w naszej codzienności: w śmierci – tajemnicę życia, w grzechu – nadzieje przebaczenia, w poczuciu winy – Boże przebaczenie, w rozstaniu – nadzieję na ponowne spotkanie, w człowieku – tajemnicę przychodzącego Boga. Zdrowych, spokojnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych!