OGŁOSZENIA ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 17 kwietnia 2022 r.

  • Serdeczne dziękujemy: Pani Magdzie Wicha, za dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego oraz za piękne kompozycje kwiatowe w naszej świątyni. Dziękujemy za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pana Jezusa. Naszym Parafiankom za ofiarowanie ornatu z Chrystusem Zmartwychwstałym, a rodzinie p. Kędzierskich za ofiarowanie Paschału. P. organiście – Janowi Sokołowskiemu i Chórowi Parafialnemu za piękną oprawę muzyczną Nabożeństw. Młodzieży ze szkoły mundurowej oraz jej opiekunowi Panu Mariuszowi Markowi za  straż przy Grobie Pańskim, a także czuwającym całą noc harcerkom i harcerzom – Skautom Europy. Dziękujemy poszczególnym Grupom Modlitewnym z naszej Parafii za prowadzenie Adoracji przy Grobie Pańskim. Służbie Liturgicznej – nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii, ministrantom, lektorom, a także wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się w Liturgię Triduum Paschalnego. Bóg zapłać!
  • Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Nie będzie Godzinek, a Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00 i 18:00. Odczytane zostanie również Świąteczne Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a złożone ofiary będą przeznaczone na potrzeby tej uczelni.
  • Przypominamy, że z racji Oktawy Wielkanocnej w najbliższy piątek nie obowiązuje post.
  • Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 15:00 – Godzina Miłosierdzia  połączona z Adoracją Najświętszego Sakramentu i spowiedzią.
  • Również za tydzień będziemy gościli ks. Jerzego Węzkę – proboszcza parafii w Gołębiu, który wygłosi do nas Słowo Boże. Ofiary, które w tym dniu złożymy do puszek będą przeznaczone na dokończenie budowy nowej plebanii.
  • Na początku ubiegłego tygodnia zakończono prace przy witrażach w ozdobnej kracie oddzielającej prezbiterium od kaplicy św. Brata Alberta. Dziękujemy za projekt Pani Grażynie Czapskiej, Państwu Dendysom za wykonanie oraz tym, którzy wsparli to dzieło. Bóg zapłać!
  • Prasa katolicka: Świąteczne wydania Niedzieli i Gościa Niedzielnego.