Intencje 18 – 24 kwietnia 2022 r.

PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY

7:00 – + Franciszek Wojtak (24 r.śm.), Regina, Anna, Ryszard, Jan ++ Majewskich, Wojtaków, Michalaków

9:00 – + Genowefa (8 r.śm.), Stanisław (32 r.śm.), Kazimiera (12 r.śm.) ++ Wiśniewskich

9:00 – + Katarzyna Sawicka, Karolina Nawrot, Teresa Żelazna

10:30 – O Boże błog. i łaski dla Grzegorza z ok. 42 r.urodzin.

10:30 – + Teresa i Józef Szkoda (6 r.śm.); ++ Szkodów i Latosów

12:00 – + Teresa Wiraszka (gr.18)

16:00 – + Henryk Habucki (3 r.śm.), ++ Habuckich, Piłatów, Wojnickich, Gizów

18:00 – + Wiesław Nieocz (1 r.śm.)

WTOREK 19.04.2022

7:00 –  + Teresa Wiraszka (gr.19)

7:30 –  + Genowefa Sykut (30-sty)

18:00 – + Jan Goluch (ur.)

18:00 – + Marianna (5 r.śm.),  Stanisław (1 r.śm.) ++ Chomiuk

ŚRODA  20.04.2022

7:00 –  + Teresa Wiraszka (gr.20)

7:30 – + Roman Tokarski ( of. kolegi Jana z żoną)

18:00 – + Tadeusz, Andrzej Adamczyk, Jan i Aniela Cebula, ++ Góra                                                                                        

18:00 – Dziękczynno-błagalna za Ojca Rydzyka, Radio Maryja, Telewizję Trwam z prośbą o Boże błog. dla 

             dzieł przy nich powstałych.

18:00 – Zbiorowa:

 – Za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego  i  materialnego   

             wsparcia;

 – Za Ukrainę i naród Ukraiński o siłę i wytrwałość w obronie swojej ojczyzny oraz jak najszybsze ustanie 

    wszelkich działań zbrojnych prowadzonych przez Rosję;

– + Bronisława Dziekońska (30-sty)

  CZWARTEK 21.04.2022

7:00 – + Teresa Wiraszka (gr.21)

7:30 –  + Jadwiga Adamczyk (30-sty)

18:00 – + Zygmunt Kęsik (30 r.śm.)

18:00 – + Gustawa (k), Wacław, Sławomir, ++ Bernard

18:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Agnieszki, Grażyny, Katarzyny, Krzysztofa i Małgorzaty

PIĄTEK  22.04.2022

7:00  –  + Teresa Wiraszka (gr.22)

7:30  –  Przebłagalna za grzechy rodziny

18:00 – + Andrzej Tomala (4 r.śm.)

18:00 – + Janina Giza (of. rodz. Kotelbów)

18:00 – + Lechosław Bożek (1 r.śm.)

SOBOTA  23.04.2022

7:00 – + Teresa Wiraszka (gr.23)

7:30 – + Jerzy Łopatek (im.)

7:30 – + Antoni, Marianna, Urszula ++ Godzińskich (of. córka Krystyna z mężem)

18:00 –  O Boże błog. i potrzebne łaski dla O. Wojciecha Śliwy z ok. imienin.

18:00 –  O Boże błog. i łaski, zdrowie dla Jerzego Stepnia z ok. imienin oraz o Boże błog. dla Mateusza, 

             Anny i Eweliny

18:00 –  O Boże błog. i opiekę MB dla Stanisława z ok. urodzin.

NIEDZIELA  24.04.2022

7:00 – + Stanisław (27 r.śm.), Helena, Tomasz, ++ Iwan

9:00 –  + Teresa Wiraszka (gr.24)

9:00 –  + Stanisław (31 r.śm.), Barbara (4 r.śm.), ++ Wróblewskich

10:30 – + Marian (12 r.śm.), Stanisława (k)

10:30 –  O potrzebne łaski dla Emilii i dobre przygotowanie do sakramentów

12:00 – Za parafian

12:00 – + Rafał Wronowski (1 r.śm.) – (of. Rodzice)

16:00 – + Halina, Stefania, Czesław Piłat; Henryk Seremak, Mieczysław i Natalia Szczechowscy

18:00 – + Anna i Tomasz Paduch, ++ Paduch