Intencje 25 kwietnia – 1 maja 2022 r.

PONIEDZIAŁEK /25.IV./

7:00   +  Teresa Wiraszka /gr. 24/

7:30   – O potrzebne łaski dla Emilii i dobre przygotowanie do sakramentów                                                                                                                                                                                

18:00 + Kazimierz Rychliczek /21 r. śm./, Zofia, Maria, Antoni ++ Rychliczek, Stanisławę, Antoni, Jan

             Sobstyl

18:00 + Jerzy Niedzielski

WTOREK /26.IV./  

7:00   + Teresa Wiraszka /gr. 25/

7:30   – O potrzebne łaski dla Emilii i dobre przygotowanie do sakramentów                                                                                                                                                                                

18:00 – Dzięk.-błagalna za członków 4 Róży Żywego Różańca w 12 r. powstania o opiekę Matki Bożej

18:00 – Za członków AA o wytrwanie w trzeźwości oraz za ich rodziny

ŚRODA /27.IV./

7:00   + Teresa Wiraszka /gr.26/

7:30   – O potrzebne łaski dla Emilii i dobre przygotowanie do sakramentów                                                                                                                                                                                

18:00 + Damian Szewczyk /6 miesiąc po śm./

18:00 + Edward, Zygmunt, Wanda, Jan ++ Wolskich

18:00 – ZBIOROWA

– za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                          – o Boże błog. i łaski dla Szymona i Magdaleny z okazji 20 r. ślubu

– o Boże błog., łaski, zdrowie i opiekę  MB dla Henryka z okazji 56 urodzin

+ Danuta Ałasa /od uczestników pogrzebu/

+ Daniel Janusz /w 30 dzień po śm./

+ Jolanta Nowak /od uczestników pogrzebu/

+ Halina Dalka /8 miesiąc po śm./

+ Kazimierz Peresiak /od swatów/

CZWARTEK /28.IV. /

7:00   + Teresa Wiraszka /gr.27/

7:30   – O potrzebne łaski dla Emilii i dobre przygotowanie do sakramentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

18:00 – Dziękczynno-błagalna za Julię w 3 rocznicę chrztu

18:00 – Dzięk.-błagalna za Adama z racji urodzin, z prośba o Boże błog. i potrzebne łaski dla niego i rodziny

18:00 + Ks. prof. Jerzy Misiurek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PIĄTEK /29.IV./

7:00   + Teresa Wiraszka /gr.28/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7:30   – O potrzebne łaski dla Emilii i dobre przygotowanie do sakramentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

18:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Krzysztofa z okazji urodzin

18:00 + Anna Makarczuk /14 r. śm./ 

18:00 + Adam /17 r. śm./, Jadwiga /4 r. śm./ ++ Rojek                                                                                                                                                                                        

SOBOTA /30.IV./

7:00   + Teresa Wiraszka /gr.29/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7:30   – O potrzebne łaski dla Emilii i dobre przygotowanie do sakramentów    

16:00  – Ślub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

18:00 + Mieczysław Król /4 r. śm./

18:00 + Tadeusz Jędrych /17 r. śm./, Janina, Stanisław, Teresa ++ Jędrych

18:00 + Maria Lis /od uczestników pogrzebu/

NIEDZIELA /01.V./ III NIEDZIELA WIELKANOCNA

7:00   + Grzybowskich

9:00   – Dziękczynna  z prośbą o Boże błog. dla Elżbiety i Józefa Zdrodowskich w 60 r. ślubu

9:00   + Halina Zarzecka /7 r. śm./, Jarosław ++ Zarzeckich i Woźniaków       

10:30 + Ryszard Kuzioła /gr.1/                                                                                                                                                                                        

10:30 + Małgorzata Skwarek

12:00 – Za Parafian

16:00 – O dar mądrości i moc Ducha Świętego dla młodzieży przystępującej do egzaminu maturalnego i

            egzaminu ósmoklasisty, dobry wybór dalszej drogi życia i edukacji

16:00 + Tadeusz Błaszczak /gr. 1/

18:00 + Teresa Wiraszka /gr.30/