Intencje 9 – 15 maja 2022 r.

PONIEDZIAŁEK- 09 V

700 + Wiesław KORZENIOWSKI (od rodz. Sykutów) 730 Dziękczynno-błagalna za Iwonę i Andrzeja (10 r. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.

1800 + Ryszard KUZIOŁA (gr. 9), Iwona KUZIOŁA

1800 + Tadeusz BŁASZCZAK (gr. 9)

WTOREK – 10 V

700 + Ryszard KUZIOŁA (gr. 10) 730 + Tadeusz BŁASZCZAK (gr. 10)

1800 Dziękczynno-błagalna za Jana (30 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.

1800 + Henryk, Edward, Maria, Janina ++ SADURSKICH

ŚRODA – 11 V

700 + Ryszard KUZIOŁA (gr. 11) 730 + Tadeusz BŁASZCZAK (gr. 11)

1800 + Genowefa SYKUT (of. rodz. Sykutów)

1800 + Waldemar, Anna, Aleksander ++ KAMOLA

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia; • Dziękczynno- bł. za Darka (43 ur.); • Dziękczynna za otrzymane łaski za wstawiennictwem MB z prośbą o Boże bł. dla córek i ich rodzin; • O zdrowie dla Barbary; • + Zofia JAWORSKA (od ucz. pog.); • + Rudolf FREDRICH (od ucz. pog.); • + Stanisław SURA (od ucz. pog.); • + Jan; • + Jadwiga SOBICH, Anna KOZIEŁ, Anna i Kazimierz KASPERSCY; • + Alicja PISZCZ (of. sąsiedzi z bloku

CZWARTEK- 12 IV

700 + Ryszard KUZIOŁA (gr. 12) 730 + Anna (6 r. śm.) ++ KOŁPÓW

1800 + Tadeusz BŁASZCZAK (gr. 12)

1800 + Stanisław (17 r. śm.), Anna, Stanisław, Bronisława(k.), Stanisław, Tadeusz ++ MAJCHER i GRZYBÓW

1800 + Zofia BUREK-JEŻYNA

PIĄTEK- 13 V

700 + Ryszard KUZIOŁA (gr. 13) 730 + Tadeusz BŁASZCZAK (gr. 13)

1800 + Roman TOKARSKI (of. Pracowników Pionu Zakupów)

1800 + Władysław ++ TOMCZEWSKICH, Adela i Mieczysław KOTER

1800 + Stanisław, Zofia ++ ANTONIEWSKICH i FIJAŁKOWSKICH

SOBOTA- 14 V

700 + Zofia PAJOREK (6 m-c po śmierci) 730 + Tadeusz BŁASZCZAK (gr. 14) 1030 I KOMUNIA ŚWIĘTA

1800 + Ryszard KUZIOŁA (gr. 14)

1800 + Czesława(k.) MAJEWSKA (of. sąsiedzi z bloku ul. Kościuszki 6)

1800 + Kazimiera(k.) TŁUCZYŃSKA-KUŚ

NIEDZIELA – 15 V

700 + Katarzyna SAWICKA, Karolina NAWROT, Teresa ŻELAZNA

900 Dziękczynno-błagalna za Andrzeja (ur.) i Marysię (8 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.

900 + Ryszard KUZIOŁA (gr. 15) 1030 + Wiesława(k.), Eugeniusz, Stefania, Franciszek 1030 + Tadeusz BŁASZCZAK (gr. 15)

1200 ZA PARAFIAN

1200 + Tadeusz (31r. śm.), Katarzyna, Jan, Zbigniew, Danuta, Helena, Stefan ++ GÓRSKICH, GAWRYJOŁEK

1200 Dziękczynno-błagalna za Zagrajek (90 ur.) prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla całej rodziny.

1600 Stanisław, Genowefa PARZYSZEK ++ PARZYSZKÓW

1800 – Dziękczynno-błagalna za Karolinę i Michała z okazji urodzin z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej