Intencje 23 – 29 maja 2022 r.

PONIEDZIAŁEK 23.05.2022

7:00 – O Boże błog. dla Iwony z okazji urodzin i imienin.

7:30 – + Jan Andrzej Fluder (of. Koła Różańcowe Męskie)

18:00 – + Ryszard Kuzioła (gr.2), Iwona Kuzioła

18:00 –  Tadeusz Błaszczak (gr.23)

WTOREK 24.05.2022

7:00 – +Tadeusz Błaszczak (gr.24)

7:30 – + Jan Fluder

18:00 – + Ryszard Kuzioła (gr.24) (1 r.śm.)

18:00 – + Krzysztof Wójcik (4 r.śm.)

ŚRODA  25.05.2022

7:00 –  + Ryszard Kuzioła (gr.25)

7:30 –  + Edward Kalamon (5 r.śm.)                                                                                                                       

18:00 – + Tadeusz Błaszczak (gr.25)

18:00 –  + Marianna, Mieczysław, Grzegorz, Daniel, Ryszard ++ Gronowskich, Jolanta Czarnacka

18:00 – Zbiorowa:

           – Za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego  i  materialnego   

             wsparcia;

           – Za Ukrainę i naród Ukraiński o siłę i wytrwałość w obronie swojej ojczyzny oraz jak najszybsze  

             ustanie wszelkich działań zbrojnych prowadzonych przez Rosję;

           – + Maria Krupska,

           – + Michał, Bożena, Bronisława(k), Stanisława(k); ++ Rzechowskich

           – + Damian Szewczyk

           – + Adela, Mieczysław, Andrzej ++ Fotymów

           – + Jadwiga Sobich, Anna Kozieł, Anna i Kazimierz Kasperscy

           – + Wiesław Sowa (of. sąsiadów z ul .Bat. Chłopskich)

  CZWARTEK 26.05.2022

7:00 – + Ryszard Kuzioła (gr.26)

7:30 –  Dziękczynno-błagalna za Bronisławę z ok. 75 r. urodzin z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Brata 

           Alberta, dary Ducha Św., o potrzebne łaski dla niej i całej rodziny

18:00 –   + Tadeusz Błaszczak (gr.26)

18:00 –  + Jan Kruk (6 r.śm.); ++ Kruków, Zygmunt Kupczyk; ++ Kupczyków i Gębalów

18:00 –  + Krystyna Jurczak

PIĄTEK  27.05.2022

7:00  –  + Ryszard Kuzioła (gr.27)

7:30  –  + Tadeusz Błaszczak (gr.27)

18:00 – O Boże błog. i łaski dla rodz. Siwców i Krzemińskich

18:00 – + Halina i Jan Szewczyk

18:00 –  + Seweryna(k) Grzegorczyk (4 r.śm.), Irena i Marian Grzegorczyk; Mieczysław i Stanisława(k)

              Grzywacz

SOBOTA  28.05.2022

7:00 – + Za dusze w czyśćcu cierpiące

7:30 – + Tadeusz Błaszczak (gr. 28)

7:30 – + Michalina, Ignacy, Kazimierz, Zygmunt, Czesław, Teresa, Tadeusz, Zbigniew

18:00 –  + Ryszard Kuzioła (gr.28)

18:00 –  + Waldemar Głębicki (10 r.śm.)

18:00 –  + Wiesław Popiołek (30 r.śm.), Jarosław Popiołek, ++ Sochów i Popiołków

NIEDZIELA  29.05.2022

7:00 – + Łukasz Krawczyk (16 r.śm.), Stanisław, Krystyna, Tadeusz

9:00 –  + Ryszard Kuzioła (gr.29)

9:00 –  + Tadeusz Błaszczak ( gr. 29)

10:30 – + Aniela (im.), Jan, Anna, Walenty, Henryk

10:30 – O Boże błog. z podziękowaniem za 14 lat małżeństwa Lidii i Piotra

12:00 – Za parafian

12:00 – + Franciszek (45 r.śm.), Stanisława (k), Witold, Franciszek, ++ Soleckich

16:00 – Dzięk.- błag. za Ojca Wojciecha Śliwę z ok. 11 r. święceń kapłańskich

16:00 – Dzięk.-błag. za Ks. Andrzeja Goska w 18 r. święceń kapłańskich

18:00 – + Magdalena Sułek (im.)