Intencje 30 maja – 5 czerwca 2022 r.

PONIEDZIAŁEK- 30 V

700 + Zofia JAWORSKA (od sąsiadów z bloku ul. Kochanowskiego 19) 730 + Jan (35 r. śm.), Stanisława (35 r. śm.)

1800 + Tadeusz BŁASZCZAK (gr. 30-ost.)

1800 + Ryszard KUZIOŁA (gr. 30-ost.)

WTOREK – 31 V

700 + Wanda (1 r. śm.), Edward, Leontyna, Józef ++ KOWALIK 730 O Boże błogosławieństwo dla Lidii Soli oraz + Michała i Zofię

1800 Dziękczynno-błagalna za wszystkich członków grupy AA z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.

1800 Dziękczynno- błagalna za wszystkich członków ADŚ o potrzebne łaski dla nich, oraz o życie wieczne dla zmarłych.

ŚRODA – 01 VI

700 + Kazimierz STOŁACKI (gr. 1) 730 + Jacek KOSMALA (2 m-c po śm.)(of. Kinga)

1800 + Adriana MALIBORSKA-STOLAR (gr.1)

1800 + Henryka(k.), Krzysztof, Marian ++ BOJKO

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego w wsparcia; • O łaskę zdrowia dla Sylwii i potrzebne łaski dla całej rodziny. • + Marianna BORUCH; • + Wiesław SOWA (od wszystkich pracowników zespołu im. KEN w Puławach); • + Maria GOLISZEK (od ucz. pog.)

CZWARTEK- 02 VI

700 + Kazimierz STOŁACKI (gr. 2) 730 + Adriana MALIBORSKA-STOLAR (gr. 2)

1800 Dziękczynno- błagalna za kapłanów pracujących na naszej parafii z prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. (KR-Męskie)

1800 + Aneta (15 r. śm.), Maria (15 r. śm.) ++ WOJDASZKA

1800 + Grzegorz GRZELAK

PIĄTEK- 03 VI

700 + Kazimierz STOŁACKI (gr. 3) 730 + Lechosław BOŻEK (im.)

1800 Aby nowo wyświęceni kapłani i diakoni, pełni mocy DŚ, głosili Ewangelię z radością i zaangażowaniem, a Boże Błogosławieństwo otacza ich każdego dnia. (of. Kółka Różańcowe)

1800 + Adriana MALIBORSKA-STOLAR (gr. 3)

1800 + Jan GRZEBALSKI (17 r. śm.) ++ GRZEBALSKICH

SOBOTA- 04 VI

700 + Kazimierz STOŁACKI (gr.4) 730 Wynagradzająca MB za zniewagi, bluźnierstwa, oraz grzechy popełnione przeciw Jej Niepokalanemu Sercu i o pokój na świecie. (of. Kółka Różańcowe)

1800 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę dla dzieci i całej rodziny z ok. Dnia Dziecka.

1800 + Adriana MALIBORSKA-STOLAR (gr. 4)

1800 + Irena SIEDLECKA (3 r. śm.)

NIEDZIELA 05 VI- UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

700 + Kazimierz STOŁACKI (gr.5)

900 + Jan KASIURA

900 + Kamil, Janusz, Henryk ++ GAŃSKICH, KOZIEŁ 1030 + Stanisława(k.), Władysław, Marian, Regina, Józef, Feliks ++ PAŁKÓW 1030 + Józefa(k), Wacław, Stanisław, Zofia, Józef, ++ SIJKA, CZARNOTA, CIEPIELEWSKICH, WNUKÓW, MAŁECKICH

1200 ZA PARAFIAN

1200 Dziękczynno-błagalna za Marię i Józefa (45 r. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, dary DŚ, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.

1600 Aby młodzi ludzie żyjący w związkach niesakramentalnych otworzyli się na łaskę sakramentu małżeństwa i Bogu zawierzali swoje rodziny. (of. Kółka Różańcowe)

1800 + Adriana MALIBORSKA-STOLAR (gr. 5)