Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Aleksandra Zenia

15 czerwca 1972 roku ks. Aleksander Zeń, Czcigodny Budowniczy i wieloletni proboszcz naszego kościoła, mecenas kultury i Człowiek Wielkiego Serca, przyjął święcenia kapłańskie. Ten galopujący czas potrafi sobie zrobić z nas wszystkich prawdziwe żarty – 50 lat minęło od tej chwili „jak jeden dzień lub straż nocna”. Naszemu Drogiemu Jubilatowi życzymy plurimos annos, opieki Najświętszej Maryi Panny, wstawiennictwa św. Brata Alberta oraz satysfakcji z tak wspaniale przeżytego życia! Szczęść Boże!

Może wtedy,
gdy wszedłeś w ciszę kościoła
z rozpędzonej na oślep ulicy,
może wtedy,
gdy wzrokiem ściągałeś gwiazdy,
może wtedy,
gdy ktoś – ratunku – krzyczał…

Może wtedy,
gdy w oczy dziecka spojrzałeś,
w których niebo się jasne odbija,
może wtedy,
w wieczór majowy
ludzie śpiewali Ave Maria…

Może wtedy,
gdy plażą pustą kroczyłeś,
a fale biły o brzeg coraz mocniej,
może wtedy, gdy pola śpiewały kłosami,
zbudzone wschodem słońca…

Może wtedy,
jak wiatru powiew,
szept Pana serdecznie słyszałeś:
„Pójdź za mną” – żniwo bieleje,
a robotników wciąż jeszcze mało.

Poszedłeś, niosąc swą młodość,
jak sztandar,
na drogi Bożego powołania,
by swe marzenia przemienić w czyn
i światu ukazać Ewangelię Pana.

ks. Henryk Szydlik