Intencje 27 czerwca – 3 lipca 2022 r.

PONIEDZIAŁEK /27.VI./ 7:00 + Kazimierz Stołecki /gr.27/ 7:30 + Adriana(ę) Maliborska-Stolar /gr. 27/ 18:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ireny Śliwy z okazji 80 urodzin 18:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Emilii i Pawła w 14 r. ślubu

WTOREK /28.VI./ 7:00 + Kazimierz Stołecki /gr.28/ 7:30 + Adriana(ę) Maliborska-Stolar /gr. 28/ 18:00 – O trwanie w trzeźwości dla członków AA i Boże błog. dla nich i ich rodzin 18:00 + Henryk /17 r. śm./

ŚRODA /29.VI./ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 7:00 + Kazimierz Stołecki /gr.29/ 9:00 + Stanisław /30 r. śm./, Janina ++ Zakaszewskich 16:00 + Adriana(ę) Maliborska-Stolar /gr. 29/ 18:00 – O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza z racji imienin 18:00 – ZBIOROWA – za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia – O Boże błog. dla Kacpra z okazji 18 urodzin – O zdrowie dla Andrzeja i Boże błog. dla całej rodziny + Tadeusz Szymański /od uczestników pogrzebu/ + Krzysztof Faber /od uczestników pogrzebu/ + Jadwiga Sobich, Anna Kozieł, Anna i Kazimierz Kasperscy + Jan Bracki /8 r. śm./, Elżbieta i Leszek Szczypa

CZWARTEK /30.VI. / 7:00 + Kazimierz Stołecki /gr.30/ 7:30 + Janina Gozdur /12 r. śm./ ++ Gozdurów, Mrozów 18:00 + Bronisława(ę), Władysław ++ Wrzołek 18:00 + Adriana(ę) Maliborska-Stolar /gr. 30/

PIĄTEK /1.VII./ 7:00 – Za dzieci, młodzież i nauczycieli, aby czas wakacji był czasem spotkania z Bogiem i 7:30 + Bolesław Grzebalski /24 r. śm./ ++ Grzebalskich 18:00 – Dzięk. z prośbą o Boże błog. dla Marzeny i Piotra z racji 27 r. ślubu i potrzebne łaski dla Piotra z okazji imienin 18:00 + Mirosław Białek /1 r. śm./

SOBOTA /02.VII./ 18:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dla Aleksandry i Łukasza w 7 r. ślubu

NIEDZIELA /03.VII./ XIV ZWYKŁA 9:00 + Edward Moszyński 9:00 + Stanisław Kozak /gr. 1/ 10:00 – Za Parafian oraz osoby starsze i chore /transmisja w TVP-3/ 12:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ireny Śliwy z okazji 80 urodzin 16:00 – O odnowę moralną w Polskim Narodzie, przestrzeganie Bożych przykazań w życiu rodzinnym 16:00 + Józefa(ę) i Jan Nogalscy 18:00 + Ryszard Mikusek /2 r. śm./