Intencje 5 – 11 września 2022 r.

PONIEDZIAŁEK- 05 IX

700 + Janina RYBAK (gr.5) 730 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 Dziękczynno-błagalna za Urszulę i Waldemara (27 r. ślubu) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.

1800 + Wiesław SOWA(od absolwentów kl. IV d 1994 r.)

1800 + Bronisława(k.) i Bolesław GRUZA, Marianna i Władysław ROSIŃSCY

WTOREK – 06 IX

700 + Janina RYBAK (gr.6) 730 + Hieronim DEC (4 r. śm.)

1800 Dziękczynno-błagalna za Mariannę (ur. i im.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.

1800 + Jan PAKUŁA (5 r. śm.)

1800 + Dariusz SUSZEK (17 r. śm.), Ryszard MANIA (25 r. śm.), Stanisława SUSZEK (5 r. śm.)

ŚRODA – 07 IX

700 + Janina RYBAK (gr.7) 730 + Zygmunt KOŁODZIEJAK

1800 Dziękczynno-błagalna za Dorotę (ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary DŚ, opiekę MB, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.

1800 + Józef DOBOSZ (4 r. śm.)

1800 Zbiorowa do św. Brata Alberta: • za biednych, bezdomnych, uzależnionych, chorych, potrzebujących duchowego i materialnego w wsparcia; • + Rafał GĄSIOROWSKI (od ucz. pog.); • + Zbigniew TALAREK (od ucz. pog.); • + Jadwiga SOBICH, Anna KOZIEŁ, Anna i Kazimierz KASPERSKICH; • + Helena i Jan KONIARZ, Stanisław i Katarzyna JAGIEŁŁO, Stanisław(6 r. śm.) i Janina(3 r. śm.) KONIARZ; • + Marian MODRZEWSKI; • + Mirosław KORZEC(r. śm.); • + Maria Krystyna SZCZEPANIK (76 rocz. ur.)

CZWARTEK- 08 IX

700 + Janina RYBAK (gr.8)

900 + Małgorzata SYGNOWSKA (ur.)

1600 O łaskę zdrowia dla Mirosława (proszą rodzice)

1800 Dziękczynno-błagalna za Mariannę KOSEL (im.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.

1800 + Stanisław (18 r. śm.), Roman, Walenty, Julianna, Władysław, Irena, Marianna, Dariusz ++ NIEZGODÓW

1800 + Jadwiga, Stanisław, Elżbieta, Stanisław ++ STĘPIEŃ, NOWAKOWICZ, ABRAMCZYK

PIĄTEK- 09 IX

700 + Janina RYBAK (gr.9) 730 + Jan PRZEWŁOKA

1600 MSZA ŚW ŚLUBNA

1800 Dziękczynno-błagalna za Alinę STASIAK (80 ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.

1800 + Jadwiga ADAMCZYK (od sąsiadów z bloku)

1800 + Katarzyna (26 r. śm.), Adam (37 r. śm.) ++ KWIT

SOBOTA- 10 IX

700 Janina RYBAK (gr.10) 730 Dziękczynno-błagalna za Nikodema, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, św. Józefa potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.

1600 MSZA ŚW ŚLUBNA

1800 + ks. Konrad MACIĄG (14 r. śm.)

1800 + Joanna FUTERA (3 r. śm.) ++ FUTERÓW, DĘBSKICH

1800 + Alicja ENGLERT (od koleżanek z zakładu Pierzalskiego)

NIEDZIELA 11 IX- 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

700 + Teresa GRZYBOWSKA

900 Dziękczynno-błagalna za Justynę (ur.) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, Brata Alberta, potrzebne łaski dla niej i całej rodziny.

900 + Edward MOSZYŃSKI (ur.) 1030 + Wiesław, Eugeniusz, Stefania, Franciszek ++ RUSEK 1030 + Eugeniusz (4 r. śm), Anna (3 r. śm.), Krystyna ++ KOZAK, BUDZICH

1200 ZA PARAFIAN

1200 + Witold SOLECKI (19 r. śm.), Stanisława(k.), Franciszek

1600 + Janina RYBAK (gr.11)

1800 + Joanna MALEC .